Skip to main content

​Första rapporten från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 09:57 CEST

På torsdagen presenterade Erik Fichtelius, nationell samordnare, den första rapporten från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi. Rapporten ger en dagsaktuell bild av läget för biblioteken i Sverige och riktar sig i första hand till politiker och andra beslutsfattare.

Regeringen gav i fjol Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Målet är att det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som fyller de krav som ställs i bibliotekslagen. Uppdraget omfattar alla typer av bibliotek som är offentligt finansierade och ska redovisas i början av 2019.

Under det senaste halvåret har Erik Fichtelius och de två utredarna Krister Hansson och Karin Linder arbetat med att samla in underlag från personer som professionellt arbetar med bibliotek. De synpunkter som har samlats in redovisas inom tio områden:

  • Delaktighet och rummet
  • Medier och digital inlåsning
  • Strukturer och samverkan
  • Stad och land
  • Infrastruktur, biblioteksväsendet
  • Bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar
  • Högre utbildning och forskning
  • Samlingsuppbyggnad
  • Skolbibliotek
  • Alla! (Om bibliotekslagens krav att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla)

Utredarna kommer nu att arbeta vidare med strategier inom de olika områdena. Sekretariatet har även tagit fram tre filmer som ska tydliggöra hur praktiken kan se ut på olika sorters bibliotek. Rapporten och filmerna är i första hand avsedda för politiker och andra beslutsfattare.

Rapporten Lägesrapport i maj 2016 och filmerna finns på: http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se

Via de här länkarna kommer du direkt till filmerna:

Film om Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek
Film om biblioteket i Kista
Film om skolbiblioteket i Hjulsbro

Mer information:
Erik Fichtelius, nationell samordnare
Tel: 070-007 30 27


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.