Skip to main content

​Fyra av tio folkbibliotek öppna mindre än 20 timmar i veckan

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 08:51 CET

Fyra av tio folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar i veckan. Användare utanför storstadslänen kan därför ha svårt att ta sig till ett bibliotek, särskilt i kombination med lång restid. 

Enligt en ny kartläggning från Kungl. biblioteket har endast ett av fyra folkbibliotek öppet minst 40 timmar i veckan. Det leder till att en del användare har svårt att besöka dem fysiskt och istället är hänvisade till bibliotekens internettjänster. Tillgängligheten försämras ytterligare för dem som har lång restid till närmaste bibliotek. Samtidigt föreskriver bibliotekslagen att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

Skillnaden mellan olika län är stor. Öppettiderna är som mest generösa och restiden som minst i storstadslänen, med Stockholms län i topp. De nordligare länen har sämst tillgänglighet. I Norrbotten är den genomsnittliga öppettiden för ett bibliotek 27 timmar per vecka (att jämföra med Stockholms 35). Dessutom har Norrbotten mycket få folkbibliotek i relation till länets stora yta.

På mindre orter är folkbiblioteket ibland det enda offentliga rummet och den enda kulturinstitutionen. Men mycket få – endast 11 procent – av landets folkbibliotek håller öppet påsöndagar. Det försämrar tillgängligheten ytterligare, eftersom helgen oftast är den tid då flest användare kan besöka biblioteket.

Folkbibliotekens roll lyfts ständigt upp i den kulturpolitiska debatten och deras uppdrag har också skärpts under senare år. Det har lett till att vissa kommuner lägger ner filialerna och kortar öppettiderna för att kunna förbättra kvaliteten på de andra biblioteken. Bokbussar kan vara en lösning på de platser där det är långt till närmaste folkbibliotek. Antalet bokbussar har dock inte ökat i takt med att filialerna läggs ner.

Kartläggningen av bibliotekets öppettider omfattar samtliga 1 118 folkbibliotek i Sverige som har öppet varje vecka. Den genomfördes under januari 2016.

Hela rapporten finns att läsa här http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2016/02/Öppettider-på-folkbibliotek-2016.pdf


Kungl. biblioteket
Kungl. biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungl. biblioteket är en statlig myndighet.