Skip to main content

Högtryck på Kungl. biblioteket

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2004 10:41 CEST

Kunskapssökandet gör inget sommaruppehåll. Tvärtom, det pågår oberoende av högtryck och lågtryck. Kungl. biblioteket har därför öppet hela sommaren med i stort sett samma service som under resten av året. En vanlig sommardag besöks KB av 400 - 500 personer. Och läsesalarna är under sommarmånaderna ofta lika fullsatta som under terminstid.

KB är också ett populärt turistmål under sommaren. Många svenska och utländska turister tar då tillfället i akt att titta på och titta in i Sveriges nationalbibliotek.

Många tillbringar en del av sin semester på KB för forskning eller studier som kräver tillgång till KB:s samlingar. Sommarbesökarna kommer i stor utsträckning från övriga landet. Det är dessutom ett markant inslag av utländska besökare, t ex forskare från östersjöländerna som behöver ta del av material som bara finns bevarat på KB.

Störst tryck är det i mikrofilmsläsesalen som för det mesta är upptagen till sista plats. I slutet av 1970-talet påbörjade KB en mikrofilmning av den svenska dagspressen. Arbetet är inte avslutat men det hittills mikrofilmade materialet, dvs. ett tusental dagstidningar, från 1700-talet och framåt, kan läsas på KB. Här kan man t ex läsa Fryksdalens tidning från 1916, Sundsvallsposten från 1859, Norrlandsfolket 1925-1958 eller Östermalmsnytt från 1969. Dagspressen är en ovärderlig källa för nutidshistorien. Äldre tidningar är också en viktig källa för släkt och hembygdsforskare. Oavsett om man vill veta vad det stod i tidningen vid unionsupplösningen 1905 eller om man vill ha tag på Svenska Dagbladets julmatsbilaga från 1993, så finner man detta på KB.

KB har också mikrofilmat tidningarnas löpsedlar. Här kan noteras ett ökande intresse. Löpsedlarna avslöjar en hel del om trender och tendenser i samhället. T ex när blev dokusåporna löpsedelsstoff?