Skip to main content

Inbjudan: Unika bilder av 1600-talets Sverige i ny utställning och databas

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 14:53 CEST

Suecia antiqua et hodierna, med bilder från 1600-talets Sverige, är ett av de viktigaste bokverk som getts ut i landet. Den 24 maj lanserar KB en databas där bilderna är fritt tillgängliga och nedladdningsbara. Då hålls även vernissage för en utställning om ”Suecian”, som visas på KB fram till januari 2017.

Erik Dahlbergh (1625–1703) var en krigare med konstnärliga intressen: Han ville att Sveriges kulturella status skulle vara lika stark som dess militära makt under 1600-talet. Därför tog han sig an uppgiften att i ord och bild berätta om stora svenska sevärdheter. Under ämbetsresor och på ledig tid reste han landet runt och tecknade av både nya byggnadsverk och historiska minnesmärken.

Resultatet blev Suecia antiqua et hodierna (”Det forna och nuvarande Sverige”). Verket består av 353 gravyrer med 469 motiv av olika slag: herresäten, trädgårdar, städer, fornlämningar, kyrkor, landskapsvapen, kartor och porträtt. Arbetet har också avsatt en mycket stor samling handteckningar.

Från och med den 24 maj finns alla gravyrer och teckningar som relaterar till ”Suecian” fritt tillgängliga i en databas via KB:s webbplats. Gravyrverket digitaliserades redan 2002–2004, men den nya databasen är mer användarvänlig och innehåller fyra gånger så många bilder som den tidigare tjänsten.

Den 24 maj kl. 16.00 bjuder KB in till vernissage för databasen och Sueciautställningen Bortom bergen bor ock folk – ett titthål in i 1600-talets Sverige. Utställningen pågår fram till januari 2017, men delar av originalmaterialet visas bara under en begränsad tid.

Varmt välkomna!

Program för vernissage 24 maj
Hörsalen, plan 3, Kungliga biblioteket i Humlegården

16.00
Introduktion till Suecian

Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie
Anne Scherman, projektledare
Jonas Nordin, historiker
Fredric Bedoire, arkitekturhistoriker

16.30
Mingel med dryck och tilltugg

Anmälan
Lämna svar om deltagande till program@kb.se senast 18 maj.

Utställningens namn kommer från Erik Dahlberghs målsättning med Suecian – att visa att Sverige var ett kulturland. När han inledde Sueciaarbetet 1661 hånades de okultiverade svenskarna på kontinenten för sina enkla vanor och brist på bildning.


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.