Skip to main content

KB lanserar ny söktjänst för forskning i digitaliserade dagstidningar

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 10:04 CEST

Kungliga biblioteket, KB, lanserar till hösten en ny tjänst som gör det möjligt att fritextsöka i dagstidningsmaterialet. Tidigare har KB mikrofilmat alla dagstidningar men från 2014 skannas de istället. Som en del i det arbetet har KB utvecklat en ny tjänst för visning av det digitaliserade materialet. Teknikskiftet öppnar nya möjligheter för forskare att söka i materialet som omfattar svenska dagstidningar från 2014 och framåt. Därutöver finns allt det äldre tidningsmaterialet som redan är digitaliserat.

- Genom detta teknikskifte ger vi forskarna nya möjligheter för att snabbt och effektivt kunna söka i dagstidningsmaterialet, säger Christina Jönsson Adrial, chef för KBs avdelning för publik verksamhet.

KB lanserar nu en beta-version av tjänsten. I den versionen finns hela Aftonbladets och Svenska dagbladets utgivning, från mitten av 1800-talet fram till i dag.

Tjänsten är tillgänglig på Kungl. biblioteket. Material nyare än 150 år är upphovsrättskyddat och kan endast läsas vid speciella sökstationer. För att hjälpa användaren med förberedande arbete utanför KB är det möjligt att söka och se maskade artiklar där endast några ord visas. Utifrån den sökningen går det att markera favoritartiklar som kan öppnas och läsas i sin helhet på KB. Material äldre än 150 år går självklart att se i sin helhet även utanför KB

Genom söktjänsten kan användarna hitta specifika artiklar utan att veta när de publicerades eftersom det går att fritextsöka direkt i tidningstexterna. Det går också att filtrera sökningen på bl.a. tid och källa. Funktionerna kommer att underlätta för de forskare som söker i dagstidningar för sitt arbete.

Under sommaren finns en testversion tillgänglig på KB och på http://tidningar.kb.se

Mer information:
Christina Jönsson Adrial, avdelningschef, publik verksamhet, 070-007 36 42
Torsten Johansson, enhetschef, dagstidningar, radio och tv, 070-007 34 02
Johanna Olander, projektledare för utvecklingen av tjänsten, 070-007 36 07
Peter Axelsson, kommunikationsstrateg, 070-007 33 21

Om utvecklingen av tjänsten
Utvecklingsteamet har arbetat i nära anslutning till användarna i KB:s nuvarande mikrofilmsläsesal. Tidigare har användarna enbart kunna söka på tidning och datum när de letat efter artiklar på mikrofilm. I och med den nya tjänsten kan användaren hitta relevanta artiklar snabbt. Metoden som gjort det möjligt att få upp hastigheten i utvecklingsprojektet och skapa reellt värde för användaren heter MVP (minimal viable product) och är sprungen ur Lean UX. En MVP är den första versionen av en produkt som gör det möjligt att snabbt testa idéer och lära sig användarnas behov och drivkrafter med minsta möjliga insats.

Teamet har möts av positiv respons från användarna som är glada över att äntligen få använda sin tid mer effektivt än att behöva ”rulla 800 sidor film” manuellt.

Söktjänsten är utvecklad av Kungl. biblioteket. I arbetsgruppen har ingått Johanna Olander, Martin Malmsten, Lisa Winberg, Anders Blomgren, Pia Heidrich, Jonas Ahlberg, Pär Nilsson. Konsulter: Annika Hövik (Valtech), David Hellsing (Aino), Jakob Bergman (Aino). Därutöver har en rad medarbetare och externa samarbetspartners varit involverade i arbetet.

Skanningen av dagstidningsmaterialet sker hos MKC, Mediakonverteringscentrum i Fränsta.

Här kan du läsa mer om utvecklingsarbetet: http://librisbloggen.kb.se/tag/vdd/


Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbildning. Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.