Skip to main content

Kommunerna satsar i snitt 412 kr per invånare på folkbiblioteksverksamheten

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 08:48 CEST

Vid midnatt publicerade Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013. Rapporten innehåller bland annat följande:

412 kr
Folkbiblioteksverksamheten kostade i medeltal 412 kronor per invånare under 2013, men det finns kommuner som satsar drygt 200 kronor per invånare.

43 procents ökning
E-boklånen på folkbiblioteken ökar, 43 procent bara under det senaste året.

Över 113 000 aktiviteter riktade till allmänheten
Totalt sett anordnade folkbiblioteken närmare 113 tusen olika publika aktiviteter förra året, en ökning sedan tidigare år. Ofta hade aktiviteterna ett läsfrämjande syfte. Majoriteten av aktiviteterna var riktade till barn och unga.

74 miljoner nedladdningar
Förra året gjordes närmare 74 miljoner nedladdningar av olika e-resurser på forskningsbiblioteken vilket är en påtaglig uppgång. Dessutom gjordes drygt 20 miljoner sökningar i bibliografiska databaser.

Hela rapporten finns på http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Bibliotek-2013/

Presskontakt: Cecilia Ranemo 070-007 36 39
Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbildning. Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.