Skip to main content

Konferensinbjudan: Nationella strategins omvärldsrapport

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2017 15:05 CEST

Onsdagen den 13 september presenterar Kungliga biblioteket (KB) en fördjupad omvärldsanalys inom ramen för arbetet med en nationell biblioteksstrategi. Konferensen vänder sig främst till politiska beslutsfattare, tjänstemän och biblioteksbranschen, men även andra intresserade är varmt välkomna.

KB har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Ett av deluppdragen är att ta fram en fördjupad omvärldsanalys, som speglar de olika utmaningar biblioteken står inför. Ett tiotal skribenter har deltagit i analysarbetet, vars arbete kommer att presenteras vid konferensen. Den slutliga strategin ska vara klar mars 2019.

Eftermiddagen är kostnadsfri, vi bjuder på fika och tillfälle till mingel. Programmet kommer även att livesändas. Omvärldsanalysen kommer att delas ut till samtliga konferensdeltagare samt publiceras digitalt.

ANMÄLAN

Anmälan, som sker via den här länken, är obligatorisk och öppen fram till och med den 8 september – vid förhinder, glöm inte att avanmäla dig. 

PROGRAM (finns även bifogat som pdf med det här utskicket)

13.00 Inledning

Erik Fichtelius, nationell bibliotekssamordnare och Christina Persson, utredare Nationell biblioteksstrategi, presenterar dagen och överlämnar omvärldsanalysen till kulturminister Alice Bah Kuhnke som därefter håller sitt inledningstal Bibliotekens betydelse.

13.25 Omvärldsanalyser – block 1

Det förändrade medielandskapet – Brit Stakston, mediestrateg

Ett hållbart informationssamhälle mot 2030 – Karolina Andersdotter, bibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Den demografiska utvecklingen – Maria Jacobsson, expert kultur, tillväxt och samhällsbyggnad och Fredrik Holmström, ekonom, Sveriges kommuner och landsting

Migration och språklig mångfald – Carlos Rojas, Samhällsanalytiker

Det livslånga lärandet – Andreas Fejes, professor, Linköpings universitet

15.00 Mingel och fika

15.30 Omvärldsanalyser – block 2

Upphovsrätten och de vetenskapliga biblioteken – Jonas Holm, jurist, Stockholms universitetsbibliotek

Biblioteken i ett öppet vetenskapssystem – Beate Eellend, samordnare, Kungliga biblioteket

Biblioteken och de digitala böckerna – Jesper Klein, Innovationschef, Myndigheten för tillgängliga medier

Världens fem bästa länkar – Peter Alsbjer, länsbibliotekarie, Örebro

16.30 Reflektioner
En expertpanel lämnar korta reflektioner på omvärldsanalyserna.

16.50 Sammanfattning
Erik Fichtelius sammanfattar dagen samt ger en inblick i hur arbetet går vidare.

17.00 Konferensen avslutas


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.