Skip to main content

Kungliga teckningar till Kungliga biblioteket

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 13:31 CEST

Tisdagen den 16 oktober doneras den så kallade Kempesamlingen till Kungliga biblioteket (KB). Samlingen innehåller främst teckningar av svenska konstnärer, både manliga och kvinnliga. Här märks bland annat Johan Tobias Sergel, Anders Zorn, Bruno Liljefors, Ottilia Adelborg, Nicodemus Tessin d.y., Elias Martin och Fanny Brate. Kempesamlingen innehåller även ett album med teckningar utförda av kungliga personer, bland annat Gustav III.

- Donationen kompletterar KB:s samlingar på ett förnämligt vis, säger Ingrid Svensson som är chef för enheten för kartor, bilder och handskrifter på KB. Nu kan vi tillgängliggöra samlingen, som har stor forskningspotential i Sverige och internationellt och inom ett flertal discipliner.

Samlingen sammanställdes av Bernhard Kempe (1830–1908) och innehåller omkring 1500 teckningar utförda av cirka 440 svenska konstnärer och ger en god inblick i svensk teckningskonst från perioden 1600–1900. Den doneras av Carola de Boulloche. Kempesamlingen är ett naturligt komplement till samlingar som Erik Dahlbergs Sueciateckningar och Maria Röhls teckningar. Teckningarna utgör också ett bra komplement till Kempes autografsamling som finns i handskriftsamlingen.

Porträtt, landskap och satirer

Teknikerna varierar från blyertsteckningar, tuschteckningar, akvareller, laveringar till rödkrita. Motiven varierar från allegorier, historiska motiv, porträtt, satirteckningar och landskap. Kempesamlingen innehåller också flera exempel på förlagor till litografier, målningar och kopparstick.


Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk. Vi bidrar till samordningen av övriga svenska forskningsbibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

Sedan 1 januari 2009 ansvarar KB även för att samla in audiovisuella medier. Den verksamheten bedrevs tidigare av Statens ljud- och bildarkiv.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.