Skip to main content

Kvinnlig bibliotekspionjär träder fram ur KB:s arkiv

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2017 09:08 CEST

Valfrid Palmgren Munch-Petersen (18771967) revolutionerade de svenska folkbiblioteken och var den första kvinnan som anställdes på Kungliga biblioteket (KB). Genom finansiering från Svensk biblioteksförening har KB precis låtit uppordna hennes arkiv, som hon själv donerat. Därför går det nu att söka fram och forska i Palmgrens manuskript, brev, personliga dokument och pressklipp.

”Jag förbehåller mig rätten att tänka vad jag själv vill”, sa Valfrid Palmgren en gång. Den som följer hennes livsgärning förstår att hon menade allvar. Hon disputerade i Uppsala 1905 och var samma år den första kvinnan att anställas på KB. Fem år senare blev hon en av de två första kvinnorna som tog plats i Stockholms stadsfullmäktige, för det konservativa partiet Allmänna valmansförbundet.

Valfrid Palmgren går främst till historien som en pionjär för folkbibliotekens utveckling. Hon reste runt i USA och hämtade inspiration från det amerikanska biblioteksväsendet. År 1909 fick hon i uppdrag av Sveriges regering att utreda situationen för de svenska folkbiblioteken.

– Utredningen bidrog till att folkbiblioteken fick en ordnad struktur, vilket var nödvändigt för att de skulle få statsbidrag. Tidigare hade det funnits många mindre bibliotek av olika slag, säger Lena Lundgren, tidigare utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm, som uppordnat Valfrid Palmgrens arkiv på KB.

Det var även Valfrid Palmgren som 1911 startade Sveriges första barnbibliotek på Drottninggatan i Stockholm. Hennes tankar om barnbibliotek lever kvar än i dag, menar Lena Lundgren:

– Hon trodde på att ge barnen bästa möjliga bemötande och bästa möjliga hjälp. De skulle uppmuntras att använda biblioteket i sina studier. Det här är samma attityd som fortfarande råder på folkbiblioteken, där barnen är en stor del av verksamheten.

Hon bidrog genom sina idéer också till att föregångaren till Svensk biblioteksförening bildades 1915.

Lena Lundgren, som själv har skrivit en bok om Valfrid Palmgren, ser många möjligheter i arkivet som nu finns tillgängligt på KB:

– Det skulle till exempel vara intressant om någon nystade i hennes nätverk. Hon hade enormt många vänner bland författare, rösträttskvinnor, professorer och politiker. Var de en del av nyckeln till hennes framgång?

FAKTA: Valfrid Palmgren Munch-Petersens arkiv på KB
Valfrid Palmgrens efterlämnade dokument kommer inom kort vara sökbara i Ediffah, KB:s digitala tjänst för handskrifter och personarkiv. I arkivet finns bland annat brev, manuskript från Palmgrens tal och radioframträdanden, dansprogram från studentlivet i Uppsala och pressklipp från USA-resan. 

Arkivet har ordnats med stöd av Svensk biblioteksförening.

Firande i Uppsala 23/5
Svensk biblioteksförening firar att det i år är 140 år sedan Valfrid Palmgren föddes och 110 år sedan hon åkte på sin legendariska USA-resa. Evenemanget är fullbokat men går att läsa mer om här.


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.