Skip to main content

​Lars Ilshammar ny biträdande riksbibliotekarie

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 09:55 CET

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg har utsett Lars Ilshammar till ny biträdande riksbibliotekarie från och med 1 februari. Han efterträder Göran Konstenius som valt att lämna uppdraget.

Lars Ilshammar är idag avdelningschef för fysiska samlingar på KB och har varit på myndigheten sedan hösten 2013.

– Lars Ilshammar har, förutom sina år på KB, betydelsefulla erfarenheter från forskningsvärlden, arkivvärlden, journalistik och politik vilket gör honom lämplig för uppdraget säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

– Jag ser fram emot att få arbeta med KB:s viktiga uppdrag i en spännande tid av förändringar. Inte minst samhällets digitalisering är en bred och mäktig kraft som skapar helt nya förutsättningar för många av nationalbibliotekets verksamheter, säger Lars Ilshammar.

Kontaktuppgifter:
Lars Ilshammar 010-709 33 69, 070-007 33 69


Kungl. biblioteket
Kungl. biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungl. biblioteket är en statlig myndighet.