Skip to main content

Pressinbjudan: Erik Fichtelius presenterar förslaget "Digitalt först med användaren i fokus"på Bok & Biblioteksmässan torsdag kl 10.30

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 16:52 CEST

Fortbilda landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Det föreslår Utredningen för en nationell biblioteksstrategi i sitt första förslag som överlämnats till Kulturdepartementet. Förslaget presenteras under Bok & Biblioteksmässan, på torsdag kl 10.30 i KB:s monter. 

Utredningen föreslår att Kungliga biblioteket får i uppdrag att initiera och leda satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Kungliga biblioteket ska samordna de regionala biblioteksverksamheternas kunskap och insatser. De regionala biblioteksverksamheternas roll som kompetens- och utvecklingsnoder blir därmed tydligt formulerade. Kungliga biblioteket får också i uppdrag att följa upp och utvärdera verksamheten. För att genomföra detta digitala kompetenslyft krävs 25 miljoner årligen under tre år.

Erik Fichtelius, nationell samordnare, presenterar förslaget under Bok & Biblioteksmässan. Presentationen sker torsdag 22 september kl 10.30 i Kungliga bibliotekets monter E04:39. Vid presentationen medverkar även riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Media hälsas varmt välkomna!

Kontaktinformation: Erik Fichtelius, nationell samordnare

Tel. 070-007 30 27


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.