Skip to main content

Sju års förhandlingar avslutade – KB/LIBRIS-biblioteken blir medlemmar i WorldCat. Viktig framgång för Creative Commons-principen

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 10:05 CEST

Efter sju års förhandling har Kungl. biblioteket, KB, idag undertecknat avtal om medlemskap i WorldCat, en av världens största bibliotekskataloger och som drivs av OCLC. KB har hela förhandlingstiden vidhållit att katalogposterna i LIBRIS ska vara fritt tillgängliga under den öppna licensen Creative commons (CC0) och i februari 2014 kunde OCLC och KB äntligen enas om detta i ett avtal.

Detta viktiga avtal möjliggör att KB idag kan ingå avtal med OCLC om medlemskap för KB och alla LIBRIS-bibliotek i WorldCat.

Det svenska medlemskapet innebär att svensk forskning och svensk utgivning blir mer synlig i ett internationellt sammanhang. För de svenska LIBRIS-biblioteken innebär överenskommelsen att de nu enkelt kan hämta hem katalogposter för material de köper in, framför allt för utländskt material.

- Jag är mycket nöjd med att vi har nått så här långt med vårt arbete, säger Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, och att vi därmed kan fortsätta göra innehållet tillgängligt som öppna data för alla att nyttja. Det ska bli spännande att se vad vår omvärld kan och vill göra med informationen.

Den svenska bibliotekskatalogen LIBRIS bygger på frivilligt deltagande och samarbete mellan biblioteken. KB inledde förhandlingar med OCLC 2006 och dagens ingångna avtal är en milstolpe i KB:s arbete med öppenhet. Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek.

Medlemskapet kommer att börja gälla 1 september 2014.

Mer information:
Maria Kadesjö, Libriskoordinator: 010-709 36 19
Mobil: 070-007 36 19

Bakgrundsinformation på Librisbloggen: http://librisbloggen.kb.se/


Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbildning. Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.