Skip to main content

Tusentals timmar teve-historia fritt tillgänglig

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 14:03 CEST

Tusentals timmar svensk och europeisk teve-historia finns nu fritt tillgängliga på EUscreens och det digitala biblioteket Europeanas hemsidor. Sammanlagt finns cirka 30 000 klipp ur sextio års Europeisk tevehistoria, omkring 5000 klipp kommer från Sverige. KB har genom ett samarbete med Sveriges television tillgängliggjort dessa program. Materialet är sökbart men också indelat i utställningar med teman som ska hjälpa forskare, lärare, allmänhet och fria kreatörer att hitta in i materialet.

Genom det stora materialet kan man skapa sig en bild livet i vardagen i Europa men också följa samtida rapporteringen kring några av nittonhundratalets stora händelser och politiska debatter. Suezkrisen, Berlinmurens uppförande, Cypernkrisen, Algeriets frihetskamp och krisen på Kuba är några av de händelser som finns rikligt representerat i materialet.

För närvarande finns tio olika tematiska utställningar tillgängliga på http://www.euscreen.eu/exhibitions.html, en del av dem är indelade i olika kategorier och ämnen. Utställningarna är skapade av arkivarier, forskare och entusiaster. Under hösten kommer ytterligare material att tillföras samlingarna och EUscreen arbetar hårt för att kunna få den som önskar att kunna skapa sina egna utställningar av materialet i samlingarna.

EUscreen startade som ett treårsprojekt i oktober 2009 och är finansierat av EU-kommissionens eContentplus-program. Under projektets gång kommer mer än 30 000 klipp ur den europeiska tevehistorien att bli fritt tillgängliga via en flerspråkig portal.

EUscreen: Upptäck din historia – en remix video som förklarar hur EUscreen visar upp tevehistorien:http://vimeo.com/31778916


Christopher Natzen, Kungliga biblioteket, tel. +46 (0) 709494337

Erwin Verbruggen, tel: +31 (0) 35 677 16 91 mob: +31 (0) 6 15 360 371, everbruggen@beeldengeluid.nl


Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbilding.  Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.