Skip to main content

Två av böckerna som stals från KB återlämnas till biblioteket

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2013 17:00 CEST

Två böcker som stals ur KB:s magasin för mer än tio år sedan återlämnas nu till biblioteket. Det är ”Das illustrirte Mississippithal” av Henry Lewis från 1858 och ”Description de la Louisiane” av Louis Hennepin från 1683. Böckerna doneras till KB av den amerikanske bokhandlaren Stephan Loewentheil som köpt dem i god tro på auktion 1998 för 36.000 respektive 32.000 D-mark.

”Das illustrirte Mississippithal” var boken som ledde till att de mångåriga stölderna från KB upptäcktes. Boken beställdes fram av en låntagare, men saknades i magasinen. Det visade sig att det var 62 böcker som stulits av en anställd vid KB och stölderna chockade biblioteket och Sverige då de upptäcktes 2004. Den anställde hade sålt de stulna böckerna via den tyska auktionsfirman Ketterer Kunst under pseudonymen Carl Fields. Då han släpptes ur häktet i väntan på rättegång tog han sitt liv genom att sätta på gasugnen i sin lägenhet. En gnista från kylskåpet antände en explosion som skakade centrala delar av Stockholm.

- Vi är naturligtvis mycket glada över att böckerna nu återbördas till KB och kan tillgängliggöras för allmänheten och forskarna igen, säger Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie.

Böckerna har lokaliserats tack vare ett gott samarbete mellan KB:s personal, åklagarmyndigheten i New York och advokatfirman Herrick, Feinstein LLP. Den amerikanske bokhandlaren Stephan Loewentheil, som köpte böckerna på auktion ger tillbaka böckerna till KB utan ersättning.

Böckerna överlämnades vid en presskonferens hos U.S. Attorney’s Office i New York. Chefsåklagaren för New Yorks södra åklagardistrikt, Preet Bharara, framhöll FBI:s arbete med kulturarvsobjekt vid presskonferensen och Gunilla Herdenberg uttryckte stor tacksamhet till alla inblandade. Gunilla Herdenberg överlämnade också en digitaliserad kopia av Wytfliets atlas från 1597 som återlämnades till KB förra året tack vare stor hjälp från amerikanska myndigheter. Överlämnandet skedde för att dels återlämna boken i digitaliserad form till USA:s medborgare och dels för att manifestera vikten av att offentliga institutioner förvaltar kulturarvet så det kan tillgängliggöras för så många som möjligt.

- Det är bara genom att offentliga institutioner, som t ex bibliotek, äger och förvaltar kulturarvsobjekt som de kan komma alla medborgare till nytta, säger Gunilla Herdenberg. 

Vid presskonferensen förärade riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg bokhandlaren Stephan Loewentheil med Kungl. bibliotekets medalj som tack för hans insats. Medaljen har den latinska inskriptionen "Munificentia civium patrimonium fovet" vilket betyder "Medborgarnas frikostighet gynnar kulturarvet."

Tre av de stulna böcker som sålts via auktion har nu återlämnats till KB: "Wytfliets atlas", "Das illustrirte Mississippithal" och "Description de la Louisiane". 

"Das illustrirte Mississippithal" av Henry Lewis, 1858.

KB:s exemplar av ”Das illustrirte Mississippithal” är en förstaupplaga med handkolorerade litografier och texter från Henry Lewis resa längs Mississippifloden 1846-49. Henry Lewis föddes i England 1819 och emigrerade till Amerika 1829.

1836 flyttade Lewis till St. Louis och blev konstintresserad samtidigt som en grupp konstnärer gjorde panoraman över Mississippi. Konstverken visades för en betalande publik och snart började konstnärerna konkurrera med varandra med större och större panoraman.

1846 åkte Lewis till Mississippi med målsättningen att göra ett enormt panorama över hela floden. Det tog åtta till nio månader att måla och var 1325 yards (1,2 km) och 12 feet (drygt 3,5 meter) hög. Verket turnerade och visades upp I andra delar av USA, i England och Tyskland. Panoramat finns inte bevarat, men Lewis gjorde en överenskommelse med Arntz & Company om en utgivning av hans material i 20 separerade delar med fyra handkolorerade litografier i varje del. Det blev ingen försäljningssuccé.

1858 gavs det kompletta verket ut med 431 sidor och 78 handkolorerade litografier. Eftersom intresset var lågt finns det få bevarade exemplar kvar och därför är det ett eftersökt objekt för boksamlare. KB:s exemplar har tillhört svenske kung Karl XV och är det enda exemplaret i Skandinavien. Boken såldes senast 1998 för 36.000 D-mark.

"Description de la Louisiane" av Louis Hennepin, 1683

"Description de La Louisiane" skrevs av Louis Hennepin. Hennepin var katolsk präst och upptäcktsresande och anslöt till La Salles expedition till New France 1675 som missionär. Expeditionen beordrades av franske kung Ludvig XIV (Louis XIV).

1680 skickade La Salle Hennepin och två andra män att undersöka norra Mississippi och de blev de första europeerna att se vattenfallen i St. Anthony och Niagara. Resultaten av expeditionen blev publicerade i "Description de la Louisiane" i Paris 1683. Boken blev berömd för sin karta som var den första tryckta kartan av Louisiana. Namnet Louisiana kommer förmodligen från franske kungen.

Boken innehåller också de första beskrivningarna av Niagarafallen och vattenfallen i St. Anthony. Den blev en succé och översattes till italienska, tyska och holländska. Hennepin publicerade senare två andra böcker. Hennepins tre böcker ägdes av president Thomas Jefferson som kan ha använt dem som referens vid köpet av Louisiana 1803. Jeffersons exemplar finns hos Library of Congress. Boken såldes senast 1998 för 32.000 D-mark.

Böckerna kommer att ställas ut på KB vid hemkomsten.

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbildning. Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.