Skip to main content

Upplev 1994 på Bok & Bibliotek med hjälp av Kungl. biblioteket

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 08:56 CEST

Kungl. biblioteket erbjuder besökarna på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg en möjlighet att ta sig 20 år tillbaka i tiden. Med hjälp av material ur KB:s samlingar kan besökarna uppleva ett urval av musiken, tidningarna, filmerna och böckerna från 1994.

-Vi vill i vår monter ge deltagarna en känsla för hur KB arbetar med att samla dagens berättelser för framtida generationer, säger André Wacholtz, enhetschef för Kommunikation och e-tjänster på KB. Även om det bara har gått 20 år sedan 1994 ger montern en känsla för hur viktigt det är att samla olika delar för framtiden. Tanken är att exemplifiera bredden på de drygt 140 hyllkilometer och över sju miljoner timmar ljud och rörlig bild KB har fått ansvar att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra.

Förutom KB:s monter deltar medarbetare från Kungl. biblioteket i en rad seminarier och program under mässan. Bland annat presenteras på torsdagen kl 10.30 KB:s satsning på att scanna dagstidningar istället för att mikrofilma dem. Innovativ design för digitala dagstidningar heter seminariet och medverkar gör Pär Nilsson, Heidi Rosen och Lisa Winberg.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg deltar i Filminstitutets seminarium Digitaliseringen av vårt kulturarv - vad väljer vi och varför? Övriga deltagare är Anna Serner från Svenska Filminstitutet och Lena Glaser, Sveriges Television. Torsdag 14.00

KBs satsning på att digitalisera och sammanställa allt material om Suecia antiqua et hodierna presenteras av Jonas Nordin och Anne Scherman på torsdagen kl 15.00. Suecia antiqua är ett verk som visar 1600-talets Sverige i 353 gravyrer. Tillsammans med drygt 600 förlageteckningar utgör gravyrerna en oersättlig bildskatt.

E-bokens ljusa framsida och praktiska baksida diskuteras vid ett seminarium där Ann Steiner (Lunds universitet), Kristina Ahlinder (Svenska förläggareföreningen), Gunnel Stjernvall (KB), Katarina Dorbell (Barnens bibliotek) och Signe Westin (Kulturrådet) deltar. Seminariet är ett samarrangemang mellan KB och Kulturrådet. Fredag 10.00

Den nya bibliotekslagen som trädde i kraft vid årsskiftet tas upp i seminariet En ny bibliotekslag - hur fungerar den? Från KB medverkar Elisabet Ahlqvist. Övriga medverkande är Marita Mattsson Barsk (Haparanda bibliotek), Birgitta Markusson (Norrbottens länsbibliotek), Martin Engman (Svensk biblioteksförening), Lisa Petersen (Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola). Seminariet är ett samarrangemang mellan KB och Kulturrådet. Fredag 13.00

KB återfinns dels i monter E04:01 dels på Digitala Torget. Fullständigt program inkl KB:s monterprogram finns på http://www.kb.se/bob


Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbildning. Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.