Skip to main content

Wytfliets atlas visas på Kungliga biblioteket

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 07:30 CEST

Wytfliets atlas visas i en monter i receptionen på Kungliga biblioteket från den 2 till 6 juli, mellan kl 09.00 och 16.00.

Kungliga bibliotekets värdefulla exemplar av Wytfliets atlas från 1597 kom nyligen tillbaka till biblioteket efter att den stals ur samlingarna i början av 2000-talet. Atlasen återlämnades till KB i förra veckan och visades upp under en välbevakad presskonferens i New York. Under veckan finns möjlighet att besöka KB och se boken med egna ögon.

Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården
Telefon: 010-709 30 00


Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbilding.  Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.