Jrllbia3jzfj42h3yicc

Miljö & Hälsoskydd med i ett projekt om mikrofloran i avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 09:08 CEST

Nu i april och vid flera tillfällen senare under 2018 har Miljö & Hälsoskydd besök av Luleå Tekniska Universitet (LTU) som jobbar med oss i ett projekt ”Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar”. Projektet kan bland annat hjälpa fastighetsägare få bästa möjliga nytta för miljön samt bidra till att den kostsamma anläggningen bevarar sin funktion under hela sin förväntade livslängd.

Media no image

Så svarar unga i Kungsbacka – resultat från Lupp 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 15:40 CEST

Nu finns resultatet av undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Högstadieelever i årskurs 8 och gymnasieelever i årskurs 2 har fått besvara frågor kring bland annat skola, fritid, arbete, trygghet, hälsa och inflytande.

Enkätsvaren ger en bred bild av hur kommunens unga invånare ser på sin tillvaro och vad de tänker om sin framtid. Undersökningen genomfördes under hösten 2017 i Kungsbacka kommun och samtidigt i nio kommuner i Göteborgsregionen.

Läs rapporten

Rapporten i sin helhet finns att hämta på kommunens hemsida. Rapporten är framtagen av analytiker på Göteborgsregionens kommunalförbund / FoU i Väst.

Lupp-rapport på kungsbacka.se

Så använder vi svaren

Just nu sprider vi resultatet av undersökningen bland tjänstemän i kommunen och ser över hur vi kan använda oss av ungdomarnas svar som underlag för beslut i frågor som rör unga. Vi kommer också att använda resultatet som ett verktyg för dialog med unga på olika sätt.

Demokratidag

Den 15 maj träffas ungdomar och politiker på Kungsbacka Teater för en demokratidag där de kommer att prata om resultatet av Lupp-undersökningen.

Fakta om Luppen

 • Luppen – lokal uppföljning av ungdomspolitiken – är ett nationellt enkätverktyg som Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder landets kommuner, regioner och stadsdelar.
 • Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
 • FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.
 • I Kungsbacka har vi genomfört Lupp-enkäten var tredje år sedan 2007.

För frågor om Lupp-undersökningen i Kungsbacka kontakta gärna

Jacob Leuchovius
Utvecklare Kultur & Fritid
Kungsbacka kommun
0300-83 45 94

Åsa Nilsson
Analytiker Göteborgsregionens kommunalförbund / FoU i Väst
031-335 51 98asa.bf.nilsson@grkom.se

Nu finns resultatet av undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Högstadieelever i årskurs 8 och gymnasieelever i årskurs 2 har fått besvara frågor kring bland annat skola, fritid, arbete, trygghet, hälsa och inflytande. Enkätsvaren ger en bred bild av hur kommunens unga invånare ser på sin tillvaro och vad de tänker om sin framtid.

Läs vidare »
Media no image

ÖGÄRDETS förskola stängs temporärt

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 19:15 CEST

Efter spormätningar på Ögärdets förskola i Fjärås har man funnit låga halter av en typ av svartmögel i två utrymmen i den gamla delen av förskolan. Mätningar gjordes eftersom medarbetare upplevt besvär med luftvägarna. Kommunen fick svar på tagna prover idag, den 9 april.

Det är inte lämpligt att vistas i lokalen under tiden för sanering, varken för barn eller personal. Därför väljer vi att stänga Ögärdets förskola under saneringsperioden, från och med imorgon den 10 april. Barnen kommer under denna tid att erbjudas placeringar i andra förskolor och skollokaler i Fjäråsområdet.

- Vi utreder nu hela byggnadens status vad gäller mögelsporer. Inom två veckor beräknar vi få svar på utredningen. Därefter kan sanering påbörjas och en tidplan upprättas, säger Mats Söderström, enhetschef Fastighet Service.

Verksamheten i den paviljong som nyligen placerats intill den gamla byggnaden berörs inte.

För frågor om fastigheten, kontakta Mats Söderström, enhetschef Fastighet Service
mats.soderstrom@kungsbacka.se
Tel: 0300- 83 50 14

För frågor om verksamheten i förskolan Udo Weis, verksamhetschef Förskola & Grundskola
udo.weis@kungsbacka.se
Tel: 0300-83 40 34

Efter spormätningar på Ögärdets förskola i Fjärås har man funnit låga halter av en typ av svartmögel i två utrymmen i den gamla delen av förskolan. Mätningar gjordes eftersom medarbetare upplevt besvär med luftvägarna. Kommunen fick svar på tagna prover idag, den 9 april.

Läs vidare »
Af7t8ut5if7d2wkvzgnd

Allsång och prova på med Kulturskolan i Kungsbacka

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 11:41 CEST

I april bjuder ​Kulturskolan i Kungsbacka in alla barn i årskurs F-3 till allsång och slår upp portarna för prova på-kvällar på kulturhuset Fyren.

X74buzyy2ytndke8tbn9

Första spadtaget för nya badhuset i Kungsbacka

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 14:42 CEST

Kungsbacka kommun bygger ett nytt badhus som ska stå klart i april 2020. Nya badhuset byggs på grusplanen på Kungsbacka sportcenter, direkt söder om Aranäshallen B och blir 12 000 kvm, tre gånger så stort som nuvarande hall. Det nya badhuset ska täcka behovet för kommunen i över 20 år med ca 300 000 besök om året. Byggstart är april 2018 och det traditionsenliga första spadtaget tas den 11 april.

S1piurtiqwwirabrsf9z
S1piurtiqwwirabrsf9z Xbfhdw37byaysh63ibkn

Relationsbyggande mellan kommun och företag

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 09:15 CEST

Anders Molander var en av de företagare i Kungsbacka som under företagsveckan träffade näringslivsenheten för att prata om företagsklimatet; ett konstant pågående arbete som under företagsveckan fick extra stort fokus. Anders berättar om varför har tror Kungsbacka är en attraktiv stad och vad som är viktigt för deras relation till kommunen.

Dg9yeadqhbzzi9ctufrq

Kollektivtrafik viktigaste frågan bland ungas förslag till kommunen

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 08:00 CEST

Förslag om bättre kollektivtrafik och busskort toppar listan bland de förslag som kommit in från ungdomar i Kungsbacka under vårens Barbrobetalar-kampanj. Kampanjen har pågått under en månads tid och ungdomar i åldern 14 till 20 år har kunnat lämna och rösta på förslag på förbättringar i kommunen. Frågor som handlar om kollektivtrafik utgör hälften av alla inkomna förslag.

Gnyzhkygjzlf3cuheyqh

Förvaltningar och polisen samverkar i drogförebyggande syfte

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 07:00 CET

Sedan 1 november 2017 finns det en ny policy och överenskommelse mellan skolorna och socialtjänsten i Kungsbacka, vid misstanke att en elev använder droger. Initiativet kom från början från förvaltningarna Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning. Policyn togs sedan fram i samverkan med Individ & Familjeomsorg och Kultur & Fritid. Första policyn togs fram 2013.

Nfjduikjzdwatssgs8kr
Xbfhdw37byaysh63ibkn

Pressinbjudan: Dialog mellan företagare och Kungsbacka kommun

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 15:57 CET

Nu bjuder vi in journalister att vara med på Företagsveckan. Följ med på ett besök, träffa företag i Kungsbacka och ta del av dialogen mellan kommun och företagare.

Vqqp5hcymcpewqwbc4vd
Xbfhdw37byaysh63ibkn

Kungsbacka kommun för Västsveriges bästa företagsklimat

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 09:28 CET

Kungsbacka kommun satsar på en företagsvecka för att träffa fler företagare – en av insatserna under året för att för närmare dialog med kommunens företag. Kungsbacka toppar företagsamheten i Halland både inom nyföretagsamhet, kvinnor i företagsamhet och överlevnadsgrad, med de höga siffrorna som uppbackning tar Kungsbacka nu krafttag mot också ett företagsklimat i toppklass.

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Specialist kommunikation
 • T.f. presskontakt
 • hanna.littorin@kungsbacka.se
 • 0300-83 44 56

Om Kungsbacka kommun

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men där finns också skogar och flera sjöar.

Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.

Adress

 • Kungsbacka kommun
 • Stadshuset, Storgatan 37
 • 434 81 Kungsbacka
 • Sverige