Media no image

Kungsbacka kommun sparar på miljön med smart personalbildelning

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 15:47 CET

Ta bilen till jobbet på morgonen, logga in den i arbetsplatsens bilpool, och låt dina arbetskamrater använda den medan du jobbar. Detta upplägg testar nu Kungsbacka kommun, i ett pilotprojekt som är först i sitt slag i Sverige.

Under ett års tid kommer tio medarbetare på Kungsbacka kommun att provleasa en personalbil med bruttolöneavdrag. Men istället för att bilen står parkerad utanför arbetsplatsen hela arbetsdagen, görs den tillgänglig för kollegorna att använda via kommunens egen bilpool.

Minskar miljöutsläppen

– På detta sätt utnyttjar vi våra resurser bättre, säger Christer Lindström, fordonsansvarig på Kungsbacka kommun. Förutom att vi får tio fossilfria elbilar till kommunens bilpool, minskar vi också miljöpåverkan från tio bilar som deltagarna annars hade kört till jobbet. Vi är medvetna om att samhället går mot en framtid med delningsekonomi, och det här är ett steg i att utforska hur det kan fungera inom vår verksamhet.

Bra lösning både för privatperson och kommunen

Rasmus Wessberg är en av dem som ska leasa en bil.

– Jag tycker att det är ett jättespännande projekt! säger Rasmus Wessberg, analytiker på kommunledningskontoret. Detta ger mig möjlighet att köra bil och minska restiden till jobbet utan att belasta miljön på samma sätt, samtidigt som jag gör nytta för kommunens verksamhet. Det är en bra lösning både för mig privat och för kommunen i ett större perspektiv.

Pilotprojekt under ett år

Projektet löper i ett första steg under en testperiod på ett år. Det är ytterligare ett steg framåt i kommunens arbete med att minska koldioxidutsläpp och att anpassa sig inför framtidens behov av smartare transportlösningar och miljötänk.

Välkommen på besök

Onsdagen den 28 februari kommer projektets samordnare Christer Lindström och representanter från kommunens samarbetspartners för bilpool och leasingbilar att demonstrera hur bildelningen fungerar för de tio pilotdeltagarna. Välkommen hit för att ställa frågor och titta på bilarna! Anmäl deltagande till Christer Lindström.

När: 28 februari, kl. 9.30

Plats: Vägmästaren, Syréngatan 1, Kungsbacka

För mer information vänligen kontakta:

Christer Lindström
christer.lindstrom@kungsbacka.se
0300-834050

Under ett års tid kommer tio medarbetare på Kungsbacka kommun att provleasa en personalbil med bruttolöneavdrag. Men istället för att bilen står parkerad utanför arbetsplatsen hela arbetsdagen, görs den tillgänglig för kollegorna att använda via kommunens egen bilpool. Något som sparar såväl miljö som resurser. Pilotprojektet är först i sitt slag i Sverige.

Läs vidare »
Media no image

Kinesiskt besök på Elof Lindälvs gymnasium

Nyheter   •   Feb 19, 2018 08:35 CET

Den 19-26 februari besöker 47 elever och fem lärare från Quzhou School i Kina Naturvetenskapsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium. Besöket är en fortsättning på det utbyte mellan skolorna som startade redan 2012-2013.

Fokus på utbildning och lärande

Syftet med utbytet är att stärka vänskapsbanden mellan skolorna men också att skapa en ömsesidig förståelse för varandras kulturer och undervisningsmetoder.

- Förutom elevutbytet är en del i besöket också ett pedagogiskt utbyte mellan lärarna i de båda länderna. Till exempel kommer vi att diskutera hur man planerar, genomför och utvärderar kunskaper i främst engelska och matematik, säger Carina Lilja von Unge, lärare i spanska och engelska på Elof Lindälvs gymnasium.

Bygga broar

Utbytet med Quzhou School startade redan 2012 med målet att bygga broar mellan två kulturellt helt olika samhällen.

- Vi startade utbytet mellan skolorna eftersom både elever och lärare var intresserade av att lära sig mer om ett land med en helt annan kultur. Bland annat var målet att jämföra samhällsutvecklingen i Sverige och Kina ur ett historiskt perspektiv, säger Carina Lilja von Unge.

Gemensamma lektioner

Alla kinesiska gäster bor hos värdfamiljer i Kungsbacka, Mölndal och Göteborg. Programmet under veckan består av gemensamma lektioner i bland annat engelska, matematik och nybörjarsvenska. De kinesiska eleverna kommer också att presentera sig inför sina svenska vänner samt få möjlighet till studiebesök på Astra Zeneca samt uppleva sevärdheter i både Kungsbacka och Göteborg.

Quzhou School är en stor skola med ca 2500 elever och ligger i Zejiang-provinsen strax söder om Shanghai.

Kontakta gärna

Carina Lilja von Unge, lärare
0300-83 carina.lilja-von-unge@kungsbacka.se

Pernilla Vilumsons, rektor
0300-83 34 31pernilla.vilumsons@kungsbacka.se

Den 19-26 februari besöker 47 elever och fem lärare från Quzhou School i Kina Naturvetenskapsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium. Besöket är en fortsättning på det utbyte mellan skolorna som startade redan 2012-2013.

Läs vidare »
Igsgxuypkns46l7spw5e

Idrott i skolan ger bättre utbildningsresultat

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 15:59 CET

Media no image
Vsixan5eei3zuerikzac

Centrala bostäder, badhus och utbyggnad av Kungsmässan

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 08:39 CET

Kungsbacka växer med centrala bostäder, nytt badhus och utbyggnad av Kungsmässan. Under tisdagen antog kommunfullmäktige detaljplanerna för Kungsbacka sportcenter, Aranäs etapp 4 och Kungsmässan utbyggnad etapp 1.

Nytt badhus och park

Planen för Kungsbacka sportcenter syftar till att möjliggöra utveckling av området med ett nytt badhus med tillhörande infrastruktur och park. Detaljplanen innehåller även parkeringar för nya bostadshusen.

En huvudtanke är att tydligt separera bilar från ytor där människor vistas. Samtidigt ska man ha möjlighet att komma nära anläggningarna för att hämta och lämna besökare eller för transporter.

- Det är ett centralt och viktigt område för stadsutvecklingen. Jag har varit med från början i det här arbetet så det gläder mig att vi äntligen har antagit planen, säger kommunfullmäktiges ordförande Per Ödman (M).

Centrala bostäder

Aranäs stadsdel ligger mellan Lindens torg och Aranäsgymnasiet och ska utökas med nya kvarter. I det nya kvarteret för etapp 4 blir det bostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenplan samt ett hus med utbildningslokal. Bostadshuset ska bestå av smålägenheter där cirka hälften blir hyresrätter.

Detaljplanen som nu antagits ska bidra till en hållbar stadsutveckling genom att skapa förutsättningar för ett attraktivt och tryggt boende och sociala möten.

Utbyggnad av Kungsmässan

Kungsmässan vill ha möjlighet att bygga ut för att utvecklas vidare som ett viktigt regionalt köpcentrum. Det är ett mycket centralt placerat köpcenter vilket ställer höga krav på hur den yttre miljön gestaltas.

Detaljplanen möjliggör bland annat en utbyggnad närmare 10 000 kvadratmeter för ny handelsyta samt förbättra gång- och cykelstråken till och förbi varuhuset. I samband med utbyggnaden ska även Borgmästaregatan förbättras med tydligare gång- och cykelstråk.

Antagna detaljplaner

De planer som kommunfullmäktige antog under tisdagens möte är

Handlingarna från mötet finns att läsa här: Kommunfullmäktige


Kontakta gärna

Emma Kjernald, chef för Samhällsbyggnadskontoret
emma.kjernald@kungsbacka.se, 0300-83 78 70

Maria Malone, enhetschef planavdelningen
maria.malone@kungsbacka.se, 0300-83 40 41

Kungsbacka växer med centrala bostäder, nytt badhus och utbyggnad av Kungsmässan. Under tisdagen antog kommunfullmäktige detaljplanerna för Kungsbacka sportcenter, Aranäs etapp 4 och Kungsmässan utbyggnad etapp 1.

Läs vidare »
Media no image

Elof Lindälvs gymnasium blir certifierad skola för gymnasieekonomer

Nyheter   •   Feb 01, 2018 08:13 CET

Certifieringen av Ekonomiprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium betyder att eleverna på programmet har möjligheten att ta examen som diplomerade gymnasieekonomer från och med våren 2019. Som diplomerad gymnasieekonom är eleverna väl rustade inför arbetslivet och kommer att ha stora möjligheter att söka jobb direkt efter gymnasiet som till exempel ekonomiassistent, redovisningsassistent eller kundansvarig.

- Ekonomiutbildningen kommer att ha en distinkt anknytning till näringslivet. Genom ett verklighetsbaserat lärande får eleverna studera viktiga teoretiska grunder samt lära sig att använda dessa kunskaper i praktiken. De kommer också att få samarbeta direkt med riktiga aktörer från arbetslivet. Elevernas attraktivitet på arbetsmarknaden ökar genom diplomeringen vilket även gynnar deras färdigheter för framtida studier på högskolan, säger Cindia Escalante Mattsson, rektor för Ekonomiprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium.

Ekonomiprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som i första hand är avsett att förbereda för högskoleutbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga utbildningar.

- Arbetet med certifiering och de krav som ställs för att vara en certifierad gymnasieskola kommer att användas som ett verktyg för planering, uppföljning samt kontinuerlig förbättring av utbildningen. Målet är att all personal på enheten ska vara involverade i detta utvecklingsarbete och att uppföljning och analysen av verksamheten ska genomsyra det löpande arbete som utförs, säger Cindia Escalante Mattsson.

Alla elever som börjar på Ekonomiprogrammet hösten 2018 kommer att ha möjlighet att bli diplomerade gymnasieekonomer vid examen. Detta gäller även de elever som under innevarande år går i årskurs 1 och 2.

Läs mer om Diplomerad Gymnasieekonom på http://www.gymnasieekonom.se/

Kontakta gärna

Rektor
Cindia Escalante Mattsson
0300-83 35 13
cindia.escalante-mattsson@kungsbacka.se

Certifieringen av Ekonomiprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium betyder att eleverna på programmet har möjligheten att ta examen som diplomerade gymnasieekonomer från och med våren 2019. Som gymnasieekonom är eleverna väl rustade inför arbetslivet och kommer att ha stora möjligheter att söka jobb direkt efter gymnasiet som till exempel ekonomiassistent, redovisningsassistent eller kundansvarig.

Läs vidare »
Y4ohtv0khukmlvak3dif

Nytt badhus - ny bygger vi!

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 16:43 CET

I april sätter vi spaden i jorden för att börja bygga Kungsbackas nya badhus. Idag skrev vi avtal med den entreprenör som kommer att bygga badhuset. Nya badhuset placeras på nuvarande grusplanen på Kungsbacka sportcenter och beräknas stå klart våren 2020. Planeringsarbetet har pågått länge och äntligen kan vi se fram emot ett nytt badhus.

Media no image

Positivt ekonomiskt resultat för Kungsbacka 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 13:46 CET

Nu finns ett preliminärt ekonomiskt resultat för Kungsbacka kommun 2017 som visar ett positivt resultat på 163 miljoner kronor. I budgeten räknade man med 51 miljoner i plus, vilket betyder att resultatet blev 112 miljoner kronor högre än budgeterat.

Överskottet är det som blir kvar av kommunens årliga intäkter på cirka 4,5 miljarder kronor. Majoriteten av intäkterna, närmare 4,4 miljarder, går direkt till kommunens förvaltningar och löpande verksamhet. Överskottet går i sin tur till investeringar så som byggande av skolor.

- Överskottet är en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklas och växa i den takt som vi planerar för. Vi har stora investeringar framför oss och behöver göra överskott för att inte öka låneskulden för mycket, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

Detta investerade kommunen i

Under 2017 har Kungsbacka kommun gjort flera större investeringar. Några exempel är:

 • Ny förskola i Tölö Ängar
 • Omklädningsrum och klubbstuga i Rydet
 • Ny Furulidskola byggs och kommer färdigställas under 2018
 • Modullägenheter i Åsa och Anneberg
 • Gång- och cykelvägar, bland annat i Särö

Vi har investerat för 492 miljoner kronor och för att finansiera det har kommunen under året ökat sina lån med 100 miljoner kronor.

Därför blev det överskott 2017

Budgetavvikelsen på 112 miljoner har flera orsaker:

 • Nämndernas totala budgetavvikelse blev plus 2 miljoner kronor.
 • Kommunen gjorde vinster vid exploatering av mark på 32 miljoner kronor.
 • Statsbidrag så som byggbonus från Boverket och bidrag från Migrationsverket samt ytterligare skatteintäkter bidrog med 27 miljoner.
 • Under året betalade vi även 10 miljoner kronor lägre räntekostnader än vad vi räknat med.
 • Utöver det har kommunen en reserv på 40 miljoner kronor där pengar inte använts på grund av bland annat fastighetsprojekt som inte avslutats och som fortsätter över kommande år.

Kontakta gärna

Gunilla Josefsson, ekonomichef
gunilla.josefsson@kungsbacka.se
0300-83 42 27

Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande
hans.forsberg@kungsbacka.se
0300-83 47 64

Nu finns ett preliminärt ekonomiskt resultat för Kungsbacka kommun 2017 som visar ett positivt resultat på 163 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

Nya utbildningar på Yrkeshögskolan Kungsbacka

Nyheter   •   Jan 26, 2018 12:49 CET

Under fredagen presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljats och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2018.

Yrkeshögskolan Kungsbacka har beviljats att starta utbildningarna Hiss- och rulltrappstekniker samt CAD-konstruktör produktutveckling mekanik/plast. Sedan tidigare är det också klart att utbildningen redovisningskonsult startar efter sommaren.

- Det är väldigt roligt att vi får fortsätta med utbildningen CAD-konstruktör och att vi nu även får möjligheten att starta utbildningen hiss- och rulltrappstekniker. En utbildning som vi är ensamma om i Västsverige, säger Sofia Rådström, rektor på Yrkeshögskolan Kungsbacka.

Myndigheten för yrkeshögskolan har denna gång beviljat 525 utbildningar med totalt 36 000 nya utbildningsplatser. Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin. Besluten är en del i den historiska expansion som yrkeshögskolan just nu genomgår. Sett till antal studerande förväntas yrkeshögskolan i Sverige växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande fram till 2022.

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Kontakta gärna 

Sofia Rådström
0300-83 35 22
sofia.radstrom@kungsbacka.se

Yrkeshögskolan Kungsbacka har av Myndigheten för yrkeshögskolan beviljats att till hösten 2018 starta utbildningarna Hiss- och rulltrappstekniker samt CAD-konstruktör produktutveckling mekanik/plast. Sedan tidigare är det också klart att utbildningen redovisningskonsult startar efter sommaren.

Läs vidare »
Media no image

Kungsbacka kommun och polisen skriver under medborgarlöfte för 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 13:54 CET

Välkommen på pressträff i Kungsbackarummet i Stadshuset, Kungsbacka
onsdagen den 17 januari klockan 15.00

Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström och lokalpolischef Anders Wiss skriver under samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för 2018.

Kungsbacka kommun och polisen, lokalpolisområde Kungsbacka,samarbetar och samverkar för att alla som bor och vistas i kommunen ska vara trygga och för att brottsligheten ska minska. Utifrån en gemensam lägesbild har vi tagit fram en handlingsplan och en samverkansöverenskommelse för det gemensamma arbetet.

Medborgardialog som underlag för löftet

Under våren frågade vi Kungsbackaborna vad de vill att vi ska jobba med för att skapa ett tryggare Kungsbacka. Vi intervjuade över 900 invånare i alla kommunens tätorter och samlade också in svar genom en webbenkät. Utifrån vår gemensamma lägesbild, handlingsplanen och invånarnas svar har vi nu formulerat ett medborgarlöfte som presenteras och undertecknas på pressträffen den 17 januari.

Uppföljning av 2017 års löfte

Innan årets löfte presenteras och skrivs på kommer vi att följa upp arbetet med 2017 års medborgarlöfte.

Välkomna!

För mer information eller frågor kontakta gärna:

För Kungsbacka kommun
Malin Eliasson
utvecklare Brottsförebyggande rådet
0300-83 49 32
malin.eliasson2@kungsbacka.se

För Polisen
Ann Rönnäng
Kommunpolis
010-5660439
ann.ronnang@polisen.se

Välkommen på pressträff onsdagen den 17 januari klockan 15.00. Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström och lokalpolischef Anders Wiss skriver under samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Turismelever gör utlandspraktik

Nyheter   •   Jan 15, 2018 08:33 CET

Inom kort åker elever från Hotell- och turismprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium till flera platser i Europa för att göra sin utlandspraktik. Praktiken ingår i ett projekt inom Erasmus+.

Turismeleverna, som gör sin praktik inom besöksnäringen, förbereder sig just nu för fullt inför sin två månader långa utlandsvistelse.

- Eleverna kommer att göra sin praktik i bland annat Norge, Österrike, Frankrike och på Svalbard och Kanarieöarna, berättar Catharina Thorell, turismlärare på Elof Lindälvs gymnasium.

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Utlandspraktiken på Hotell- och turismprogrammet ingår i projektet Going far with European Education and Training. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen kan man bland annat arbeta som guide, reseledare, konferensvärdinna, hotellreceptionist, aktivitetsvärd eller som säljare på resebyrå.

Kontakta gärna

Catharina Thorell, turismlärare
0300-83 35 84
catharina.thorell@kungsbacka.se

Pernilla Öhberg, utvecklingsledare
0300-83 35 28
pernilla.ohberg@kungsbacka.se

Inom kort åker elever från Hotell- och turismprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium till flera platser i Europa för att göra sin utlandspraktik. Praktiken ingår i ett projekt inom Erasmus+.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 32 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Specialist kommunikation
 • T.f. presskontakt
 • hanna.littorin@kungsbacka.se
 • 0300-83 44 56

Om Kungsbacka kommun

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men där finns också skogar och flera sjöar.

Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har drygt 77 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.

Adress

 • Kungsbacka kommun
 • Stadshuset, Storgatan 37
 • 434 81 Kungsbacka
 • Sverige