Förvaltningsledningen tackar sommarpersonalen

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 07:00 CEST

För att underlätta situationen införde förvaltningen för Individ & Familjeomsorg bland annat ett sommaravtal för de som kunde tänka sig att flytta sin semester. Man fick även flytta personal mellan olika verksamheter för att pussla ihop bemanningen.

- Inför sommaren 2019 kommer vi att göra ytterligare insatser för att öka möjligheterna till en stabil verksamhet under 1 juli-30 augusti. Arbetet påbörjas nu direkt efter sommarperioden genom att noggrant utvärdera och följa upp det arbete som genomfördes inför sommaren 2018, säger Johan Sandström personalchef på Individ & Familjeomsorg.

Förvaltningsledningen på Individ & Familjeomsorg vill tacka alla fantastiska medarbetare för ett väl utfört arbete under sommaren. Under sommaren har personalen visat lojalitet, flexibilitet och samarbetsvilja. Utan deras insats hade det inte gått.

Diana Brovall, Anna Bergsten och Ann Törnqvist

Verksamhetschefer, förvaltningen för Individ & Familjeomsorg   

För mer information kontakta:

Sandra Tavakoli, kommunikatonsspecialist

sandra.tavakoli@kungsbacka.se
0300 - 83 44 92 

Bemanningssituationen inom personlig assistans och på våra bostäder med särskild service har varit ansträngd i sommar. Som följd införde förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ett antal åtgärder. Nu är sommaren slut och förvaltningsledningen vill rikta ett särskilt tack till all som har jobbat i sommar.

Läs vidare »

Vi uppmärksammar Nationella anhörigveckan

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:09 CEST

Första veckan i oktober är det nationella anhörigveckan. Det uppmärksammas i Kungsbacka under ett par dagar där vi bland annat bjuder in allmänheten och media till flera spännande föreläsningar.

Kungsbacka kommuns anhörigstöd vänder sig till personer som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i sin närhet som har en fysisk eller psykisk sjukdom, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Det kan också handla personer som är anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Anhörigstödet vänder sig till personer i alla åldrar.

Första veckan i oktober är det den nationella anhörigveckan och det uppmärksammas även i Kungsbacka kommun. Då har allmänheten möjlighet att lära sig mer om vilket stöd som finns i kommunerna. Alla aktiviteter är gratis att delta i och ingen anmälan krävs.

Hela programmet finns på Kungsbacka.se

https://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2018/9/vi-uppmarksammar-anhoriga/

Media är välkomna att intervjua personerna som föreläser under Anhörigveckan. 

Christer Ternfrid, läkare som ska föreläsa om sömn och återhämtning. 
070-67 67 746 (lättast att nå efter kl 16 på vardagar)

Stefan Larsson, jurist som ska föreläsa om framtidsfullmakter
stefan.larsson@familjensjurist.se
0735-20 22 20

Anna-Lena Wierden, demenssamordnare i Kungsbacka kommun. Hon föreläser om vad som händer i hjärnan, om vad som är skillnaden mellan normalt åldrande och demens. 
0300-83 86 25

Första veckan i oktober är det nationella anhörigveckan. Det uppmärksammas i Kungsbacka med bland annat flera spännande föreläsningar, där även media hälsas välkomna. Anhörigstödet vänder sig till anhöriga som har en person i sin närhet som har en fysisk eller psykisk sjukdom, är äldre , har en funktionsnedsättning eller missbruks- och beroendeproblematik.

Läs vidare »

Kungsbacka torg - mötesplats för matproducenter och musik

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 16:42 CEST

Till helgen är det dags för höstfest i Kungsbackas innerstad! På lördagen blir det lokal matmarknad på Kungsbacka torg och livemusik med Dunderhead och Eva Eastwood.

Nu startar Berättarbaren!

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 14:27 CEST

Projektet Ordet är ditt startar nu Berättarbaren. Onsdagen den 19 september klockan 18.30 samlas vi på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka, för att lyssna på journalisten Amr Bitars resa från Damaskus till Sveriges Radio.

Hästen bidrar till att skapa en hållbar miljö i Äskhults by

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 12:48 CEST

I Äskhults by arbetar man ständigt och strategiskt med hållbarhet. Hästen är ett av arbetsredskapen i byn, men hur kan man skapa ett hållbart samhälle med hjälp av hästen?

Vem ska få miljöpriset 2018?

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 15:22 CEST

Kungsbacka kommun delar varje år ut ett miljöpris till en person, ett företag, en förening eller en organisation i kommunen som har gjort en värdefull insats för att förbättra miljön i Kungsbacka. Priset är på 10 000 kronor. Kommunens invånare uppmanas att komma med förslag på pristagare.

Clowndansföreställning har urpremiär på Kungsbacka Teater

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 14:01 CEST

Under ett residens på Kungsbacka Teater har koreografen Robin Dingemans arbetat fram föreställningen EXTREMisT KUL! tillsammans med tre dansare. Den 1 september är det urpremiär på Kungsbacka Teater och sedan följer både skolföreställningar och ytterligare framträdanden i Halland.

Valet i fokus på Kungbackas gymnasieskolor

Nyheter   •   Aug 29, 2018 10:24 CEST

Valet närmar sig och på gymnasierna finns det många förstagångsväljare. Första veckan i september får eleverna på Kungsbackas kommunala gymnasieskolor ta del av både valdebatter, partibord och skolval.

Till partidebatterna är alla elever i årskurs 3 välkomna. I debatterna deltar representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund och i gymnasieskolornas öppna ytor skapar kommunpolitiker dialog med skolornas ungdomar.

Frida Fogelmark, utvecklingschef på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, och en av de som planerat arrangemanget, berättar att ett av målen i skolan är att eleverna ska växa upp till vuxna som är delaktiga och tar ansvar för det gemensamma samhället. 

- Genom att arrangera partipolitisk debatt med ungdomsförbunden hoppas vi kunna öka intresset för samhällsfrågor och politik. Vi skapar också förutsättningar för att de ungdomar som är förstagångsväljare aktivt ska kunna ta ställning och nyttja sin rätt att rösta vid valet den 9 september, säger Frida.

Arrangemanget genomförs tisdag 4 september enligt följande:

Elof Lindälvs gymnasium
Dialog med kommunpolitiker i skolans öppna ytor kl 8.45-11.30
Debatt i aulan för elever i årskurs 3 klockan kl 9-10.30

Aranäsgymnasiet/Beda Hallbergs gymnasium
Dialog med kommunpolitiker i skolornas öppna ytor kl 12.45-15.30
Debatt i teatern för elever i årskurs 3 klockan kl 13-14.30

Skolval 5 september

Dagen efter, onsdag 5 september, arrangerar gymnasieskolorna egna skolval. Ett skolval ger eleverna en chans att ta ställning i ett val genom att rösta på ett parti.

- Skolvalet är ett viktigt arrangemang för att sprida kunskap om demokrati och politik. Eleverna ges en möjlighet att få se hur ett val går till och lär sig förstå vikten av demokratiska processer, säger Patrik Folkesson-Ekström, lärare i samhällskunskap på Aranäsgymnasiet.

Kontakta gärna

Frida Fogelmark
0300-83 35 10
frida.fogelmark@kungsbacka.se

Patrik Folkesson-Ekström
0300-83 34 65
patrik.folkesson-ekstrom@kungsbacka.se

Valet närmar sig och på gymnasierna finns det många förstagångsväljare. Första veckan i september får eleverna på Kungsbackas kommunala gymnasieskolor ta del av både valdebatter, partibord och skolval.

Läs vidare »

Föräldrastöd i Kungsbacka hösten 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 15:41 CEST

Föräldrastöd har visats sig ha god effekt, bland annat minskar stressen hos föräldrar och konflikterna i familjen blir mindre. Många föräldrar efterfrågar kunskap och verktyg för att kunna hantera sin roll som förälder.

Föräldraföreläsningar

Under hösten erbjuder vi precis som tidigare år kostnadsfria föräldraföreläsningar inom ramen för Föräldrar emellan. Vi kan nu presentera höstens program med sju föreläsningar om olika aktuella ämnen.

Se höstens program

Föräldraskapskurser

Vi erbjuder också kostnadsfria föräldraskapskurser, en kurs för tonårsföräldrar och två olika kurser för föräldrar till barn 3-11 år. Under kurserna arbetar vi utifrån COPE-metoden med övningar och hemuppgifter mellan kurstillfällena.

Läs mer om föräldraskapskurserna

HBTQ+-träffar

Vi bjuder in till tre HBTQ+-träffar under september.

Träffarna är för föräldrar eller annan anhörig till en ung HBTQ+-person, som vill veta mer om HBTQ. Deltagarna får möjlighet att möta andra anhöriga till unga HBTQ+-personer.

För mer information kontakta gärna:
Anette Svensson
Kultur & Fritid
Kungsbacka kommun
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se

Nu kan vi stolt presentera höstens program med föräldraföreläsningar. Vi erbjuder också kostnadsfria föräldrakurser och HBTQ+-träffar.

Läs vidare »

Välkommen på Furulidsskolans invigning

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 09:18 CEST

Nu händer det! Det som vi väntat på och jobbat med så många år blir äntligen verklighet. Vår nyaste grundskola är nu klar. Furulidsskolan invigs onsdagen 29 augusti klockan 10.00 - 12.00 och media är välkommen att delta.

Kontaktpersoner 37 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Specialist kommunikation
  • Presskontakt
  • idgra.iajouhstud@kjvunrtgssqbaydcksya.nfseoj
  • 0300-834007

Om Kungsbacka kommun

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men där finns också skogar och flera sjöar.

Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.

Adress

  • Kungsbacka kommun
  • Stadshuset, Storgatan 37
  • 434 81 Kungsbacka
  • Sverige