Skip to main content

Taggar

 • Säkerhetsansvarig
 • lnxpzlchristuaer.hdrrdanssneoneqzjlwkucfxzpc@kungsgjinefbaraczmwhfckxxa.se
 • 0300-834083

 • Platsutvecklare
 • Näringsliv, platsutveckling
 • jessica.blume@kungsbacka.se
 • 0300-834490
Jessica Blume, Platsutvecklare på Näringslivsenheten, Kungsbacka kommun.

 • VD, Adersbys rör
 • a.m@aderbys.se
 • 0300-33712
Anders Molanders, VD Adersbys rör i Kungsbacka

 • Chef för Samhällsbyggnadskontoret
 • emma.kjernald@kungsbacka.se
 • 0300-83 78 70

 • Presskontakt
 • Specialist kommunikation
 • T.f. presskontakt
 • zgkieehaqxnna.littordvhein@kunflgsbaoehzcka.se
 • 0300-83 44 56

 • Presskontakt
 • Specialist kommunikation
 • Presskontakt
 • toidrsa.vdxajokuihdjsssteopl@kwcqbhneuovungsbacka.se
 • 0300-834007

 • Kommundirektör
 • ann-charlotte.jarnstrom@kungsbacka.se
 • 0300-83 42 32
Ann-Charlotte Järnström, Kommundirektör Kungsbacka kommun

 • Ekonomichef
 • outjaumlhwgurgnicfqefoaxlla.zmrojovywlsefsson@kuozsypangkgsbackaqu.seyawpvqce
 • 0300-83 42 27

 • Näringslivschef
 • elinor.filipsson@kungsbacka.se
 • 0300-83 44 89

 • Kommunfullmäktiges ordförande
 • per.yqodman@ghmgiqoekungsbvqacoowlka.sylwihze
 • 0300-83 40 55

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • habbsnymnssyes.forqhrqsbiberceg@jqmkkuwaodngsbceachtkaitay.se
 • 0300-83 47 64

 • Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
 • fredrik.hansson@kungsbacka.se
 • 0300-83 46 56

 • Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 • bteva.bocoeirgli@kbdunekgsdrxzklvacabavwolcka.glse
 • 0300-83 42 73

 • Kommunalråd
 • ulvvuhnsvthwrika.lanohhlhmoovddergdpren@oskufrdcngphsbacwska.se
 • 0300-83 42 35

 • Förvaltningschef Fritid & Folkhälsa, t.f. förvaltningschef Kultur & Turism
 • jwlinus.emfykron@kungsbackhskla.lwse
 • 0300-83 46 55

 • Förvaltningschef Funktionsstöd och tf förvaltningschef Individ & Familjeomsorg
 • wzeva.ndaptrelexqbqpqtlhjbxnvi@kunuqgsonlybaaksqcka.se
 • 0300-83 43 06

 • Förvaltningschef Förskola & Grundskola
 • aranaoicettevh.lpuhgiedsdxuaelfrtrom-hjortrjotjch@kuxfngsbvdacmeflbmgmxkkactvngt.sdwxfibiblqmxe
 • 0300-83 41 49

 • Biträdande kommundirektör och chef för kommunstyrelsens förvaltning
 • mariana.vikstrom@kungsbacka.se
 • 0300-83 41 81

 • Förvaltningschef Service
 • lars.nystrom@kungsbacka.se
 • 0300-83 42 13

 • Förvaltningschef Gymnasie & Vuxenutbildning
 • staffan.hallstrom@kungsbacka.se
 • 0300-83 41 03