Skip to main content

Förlikning mellan Kungsbacka kommun och konsult

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2020 16:29 CEST

En av Kungsbacka kommuns leverantörer, G Hedmark Konsult AB, har ställt krav på ersättning för att inte ha fått tillräckligt med uppdrag, enligt ramavtal Tekniska konsulter, Projektledning bygg. Kungsbacka kommun och leverantören har gjort olika bedömningar och efter en tids dialog har nu parterna hittat en överenskommelse, och nämnden för Service har idag beslutat att ersätta G Hedmark Konsult AB med 950 000 kronor.

Bakgrund

Avtalet sträckte sig från den 15 juli 2015 och fram till den 14 juli 2019. Kungsbacka provade här en ny avtalsmodell som inte byggde på rangordning, utan istället skrev man att det fanns en intention att samtliga avtalade skulle få en tilldelning på minst 15 % inom varje område. Genom detta ville man attrahera anbudsgivare, samt nå en större flexibilitet att kunna anlita den leverantör vars erfarenhet och kompetens bäst svarade upp mot de olika projektens karaktär, komplexitet och innehåll.

Lokalförsörjning, som genomför många av Kungsbackas byggprojekt, är en verksamhet som har avropat från avtalet.

- Kommunen har haft projekt där vi har bedömt att andra leverantörer har passat bättre utifrån de specifika projektens karaktär, varför de har anlitats i större omfattning, säger Maria Rosenberg, verksamhetschef för Lokalförsörjning i Kungsbacka kommun.


Kommunens arbete framåt

Kommunen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att inte hamna i en liknande situation framåt.

- Kungsbacka kommun använder inte längre motsvarande modell i sina upphandlingar, då den visat sig vara svår att tillämpa. Vi väljer istället att fortsätta med avtal som bygger på rangordning eller förnyad konkurrensutsättning. Vi fortsätter också vårt interna arbete med kommunens avtalsuppföljning för att kunna upptäcka och hantera eventuella avvikelser, samt följa upp hur samarbete och leveranser fungerar, säger Lovisa Eld, förvaltningschef på förvaltningen för Service.

Överenskommelsen

Det är i huvudsak två frågor som har påverkat storleken på det överenskomna beloppet, dels leverantörens faktiska kapacitet att ta uppdrag, dels vad som ska räknas in i de särkostnader som bolaget skulle ha haft och huruvida lön är att betrakta som en särkostnad eller inte.

- De här frågorna är något som juristerna har tittat särskilt på och där olika uppfattningar har funnits, och nu har vi landat i en uppgörelse tillsammans, säger Katarina Appelqvist, verksamhetschef för Inköp på Kungsbacka kommun.

Fakta

Kungsbacka kommun

  • gör cirka 100 upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader, varje år
  • har cirka 600 ramavtalsleverantörer och ytterligare leverantörer i objekt och entreprenader
  • köper varor och tjänster för cirka tre miljarder kronor varje år.

För mer information, kontakta:

Övergripande ansvarsfrågor
Lovisa Eld, förvaltningschef, förvaltningen för Service
Telefon: 0300-83 77 83
E-post: lovisa.eld@kungsbacka.se

Frågor kopplade till avtal och förlikningen
Katarina Appelqvist, verksamhetschef för Inköp, förvaltningen för Service
Telefon 0300-83 74 45
E-post: katarina.appelqvist@kungsbacka.se

Frågor kopplade till avrop
Maria Rosenberg, verksamhetschef för lokalförsörjning, förvaltningen för Service
Telefon 0300-83 44 30
E-post: maria.rosenberg@kungsbacka.se

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.