Skip to main content

Utdragen rekrytering blir ärende hos förvaltningsrätten

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2019 08:54 CET

− Vår inställning är att begäran bör avslås, eftersom det fanns synnerliga skäl att göra direktupphandlingen, säger kommunjurist Anna Rehnberg.

När Miljö- & Hälsoskydd våren 2018 stod utan förvaltningschef valde dåvarande kommundirektör att anlita en konsult för att täcka det tidsbegränsade och särskilda behovet, tills en ny förvaltningschef kunde tillträda. Rekryteringen drog ut på tiden och kostnaderna följde efter.

En direktupphandling, som i det här fallet, är i normala fall tillåten att göra för inköp upp till ett värde av 580 000 kr. Det värdet överskred Kungsbacka kommun när rekryteringen oplanerat behövdes göras om. Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över offentlig upphandling, vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Göteborg och kräver att domstolen dömer Kungsbacka kommun att betala upphandlingsskadeavgift.

− Det är konkurrensverkets uppgift att ifrågasätta detta. Vår inställning är att begäran i första hand ska avslås, eftersom det fanns synnerliga skäl att göra direktupphandlingen. Nu ligger ärendet hos Förvaltningsrätten och vi får se hur de väljer att bedöma situationen, säger kommunjurist Anna Rehnberg.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Rehnberg, kommunjurist, tfn: 0300-83 42 23 eller anna.rehnberg@kungsbacka.se 

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.