Skip to main content

F-gasförordningen – vad händer?

Nyhet   •   Aug 15, 2013 10:08 CEST

Ända sedan Europakommissionen presenterade sitt förslag till ny F-gasförordning i november 2012 har ett frenetiskt arbete pågått såväl inom EU:s organisationer, som inom ett stort antal bransch- och lobbyorganisationer. Alla kämpandes för att göra sin röst hörd, och få gehör för sina åsikter. För kyl- och värmepumpbranschen har arbetet till stor del skötts via vår europeiska organisation AREA, men även Kyl & Värmepumpföretagen har aktivt deltagit i debatten.

Under våren har kommissionens förslag behandlats i två av Europaparlamentets kommittéer – transportkommittén och miljökommittén (kallade TRAN och ENVI på EU-språk) där omröstningar skedde i månadsskiftet maj/juni. Intresset för det nya förslaget till förordning har varit mycket stort, vilket bland annat visat sig i det enorma antalet förslag till tillägg/förändringar som kommit in till de båda omröstningarna (100 stycken till TRAN och hela 400 till ENVI).

Vad det gäller resultaten från omröstningarna i de två kommittéerna kan man generellt säga att TRAN förordar en mer försiktig och återhållsam modell medan ENVI istället önskar mer långtgående åtgärder än det liggande förslaget från kommissionen.

Parallellt med dessa förhandlingar och omröstningar har även diskussioner och förhandlingar skett inom ministerrådet, ledda av ordförandelandet Irland. Dessa har nu från första juli förts över till Litauen som kommer vara ordförandeland under hösten.

Vad händer härnäst?
ENVI som är den starkaste påtryckaren inom Europaparlamentet kommer under hösten inleda förhandlingar med både kommissionen och ministerrådet för att försöka få fram en kompromiss. Litauen har sagt att de önskar komma fram till en gemensam skrivning under sin ordförandetid (dvs före 31/12 2013). Troligt är att man vill kunna presentera ett genomarbetat förslag till nästa klimatkonferens som FN håller i Warszawa i november 2013. Därmed skulle en omröstning kunna ske i Europaparlamentet tidigt 2014.

Så vad tycker parlament och ministerråd?
Åsikterna spretar en del samtidigt som huvudlinjen är tydlig. Därför vill KV-företagen återigen upprepa det som blivit sagt och skrivit tidigare:

Även om förändringar av förslaget kommer ske är det helt otvetydigt så att HFC-köldmedier kraftigt kommer begränsas inom kort. Framför allt gäller det medier med höga GWP-värden såsom R404A. Står man därför inför en investering i ny utrustning måste man ta hänsyn till detta när man väljer utrustning och systemlösning

Vi följer givetvis utvecklingen kontinuerligt. Se därför till att regelbundet besöka vår hemsida för att hålla er uppdaterade.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy