Skip to main content

Årets lärarkonferens närmar sig

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 14:11 CEST

Kyl & Värmepumpföretagen är mycket glada för den kontakt man har med alla engagerade lärare i kyl- och värmepumpteknik på gymnasiet, på yrkeshögskolan och inom andra utbildningsformer.  Därför bjuder KV-företagen åter igen in till lärarkonferens i Stockholm den 29-30 oktober.

Konferensen riktar sig till:
* lärare i kyl & värmepumpteknik inom gymnasiet
* övriga lärare på VVS- och Fastighetsprogrammet med intresse för kylteknik
* rektorer med intresse för VVS- och Fastighetsprogrammets Kyl & Värmepumpinriktning
* utbildare i kyl & värmepumpteknik inom andra utbildningsformer som YH, yrkesvux mm
att anmäla sig.
* max två personer per skola

Bakgrund
De gymnasieämnen som alla gymnasieelever läser, tex svenska och matematik, undervisas av många lärare på varje skola. Dessa kan därför kontinuerligt dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra. Kyl- och värmepumpteknik undervisas däremot bara av en eller ett fåtal lärare per skola. Kyl & Värmepumpföretagens lärarkonferens är därför ett extra viktigt och roligt tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter och att lära sig om ny teknik.

För två år sedan var lärarkonferensen upplagd med en övernattning, så att man under kvällen hade möjlighet att lära känna varandra och prata kylteknik under mer improviserade former. Det var ett lyckat koncept som kommer att köras även detta år.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera