Skip to main content

Effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare värmepumpstekniken

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2018 15:02 CET

Ett projekt, som delfinansierats av Svenska Kyl & Värmepumpföreningens och Energimyndighetens samverkansprogram, har nyligen släppt en studie om Värmepumpars påverkan på effektbalansen idag och i framtiden. Studiens huvudslutsats är att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare prestandaförbättringar hos redan installerade värmepumpar och övergångar från elvärme till värmepumpar.

En betydande andel av uppvärmningen av hus i Sverige sker idag med värmepumpar och mycket pekar mot att värmepumparnas andel av värmemarknaden kommer att fortsätta växa. Med en ökande andel värmepumpar inställer sig frågan hur denna utveckling påverkar det framtida effektbehovet för el. För att svara på denna fråga genomfördes i studien, utifrån en inventering av det befintliga värmepumpsbeståndet och möjliga utvecklingsvägar, dels för värmepumpars andel av värmemarknaden, dels för prestandan, en beräkning av effektbehovet av el för uppvärmning (värmepumpar och elvärme) idag och i framtiden.

Slutsatsen av studien är att på grund av ökade marknadsandelar, på framförallt elvärmens bekostnad, och prestandaförbättringar för värmepumpar, kommer effektbehovet för uppvärmning att minska med 20 – 40 procent fram mot 2030.

-Vi är mycket glada över detta resultat och att det nu finns belagt att myten om att värmepumpar har en negativ inverkan på effektbalansen är just en myt och inget annat. Vår bransch går väldigt starkt just nu och denna rapport stärker oss i vår övertygelse om att såväl samhälle som klimat står som vinnare på att fler väljer att övergå till att använda värmepumpar, säger Viktor Ölén, Teknisk expert, Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen.

Rapporten lyfter dock ett varningens finger. Den visar att under normala förhållanden kommer det finnas tillräckliga produktionsresurser för att täcka eleffekftbehovet under samtliga timmar fram till 2030, men det förutsätter att reservkapacitet för styrbar elproduktion, utökas med bland annat kondenskraft och gasturbiner. Smart styrning av uppvärmning lyfts fram som en av lösningarna på hur eleffektbehovet kan minskas under timmar med hög belastning.

Länk till studien

För mer information:

Viktor Ölén, Teknisk expert, tel: 08-512 549 62,  e-post: Viktor.olen@skvp.se


Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.