Skip to main content

Kyl & Värmepumpföretagen och SVEP går samman

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 16:00 CEST

Kyl & Värmepumpföretagen och SVEP (Svenska värmepumpföreningen) går nu samman till en organisation. Det står klart efter SVEPs ordinarie årsmöte och KVFs extra föreningssammanträde som ägde rum på Berns salonger idag den 23 maj. I och med detta blir man en branschorganisation med över 1000 medlemmar som omsätter 12 miljarder och sysselsätter 20 000 personer. Processen som lett fram till beslutet om ett sammangående har genomsyrats av framtidstro och varit mycket positiv i båda föreningarna.


-Jag är mycket glad över att det slutgiltiga beslutet är fattat idag. Våra organisationer har mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Sammangåendet är något som kommer att gynna våra medlemsföretag då vi kommer att vara en större och starkare organisation med bättre förutsättningar att bevaka våra medlemmars intressen och driva de frågor som är viktiga för vår bransch
, säger Styrbjörn Drugge, nyvald ordförande i den nya branschorganisationen.

Viktiga frågor för den nya föreningen kommer att vara rekryteringsbehovet och utbildningsfrågan, den nya F-gasförordningen samt frågan om fusket med ROT-avdraget som fortsatt är ett stort problem på marknaden.

-Kombinationen stora pensionsavgångar och att det utbildas för få personer med rätt kompetens för vår bransch leder till stora problem för våra medlemmar, så självklart är det en enormt viktig fråga att driva. Sedan måste vi helt enkelt komma till rätta med det utbredda fusket i branschen som drabbar de företag som vill vara ärliga. Det är inte acceptabelt att det ser ut som det gör, säger Styrbjörn Drugge.

För mer information kontakta;
Styrbjörn Drugge, ordförande: styrbjorn.drugge@se.bosch.com, 070-211 28 97

Per Jonasson, vd: per.jonasson@kvforetagen.se, mobil: 070 9627541


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy