Skip to main content

Lyckad beställardag vid Celcia i Katrineholm

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2013 10:17 CET

Fredagen den 8 mars genomförde Kyl & Värmepumpföretagen i samarbete med Installatörernas Utbildningscentrum, IUC, en specialvisning av Celcia, den nya utbildningsplatsen i Katrineholm. Inbjudna var utvalda beställare med speciellt intresse för Co2- och styr & reglerteknik. Bland deltagarna fanns bland annat representanter från både ICA, KF samt Netto.

På programmet stod dels ett seminarieblock där Per Jonasson från KV-företagen inledde med att informera om förslaget till ny F-gasförordning samt de konsekvenser det medför för livsmedelsbranschen om det fullt ut genomförs. Nästa område som behandlades var KV-företagens kvalitets- och kompetensarbete i formen av auktorisationsprogrammet och införandet av kompetensnivån ”Diplomerad kyl- och värmepumptekniker”. Ett initiativ som mottogs mycket positivt av deltagarna. Slutligen gavs en utförlig introduktion av Celcia inför demonstrationen av utbildningsplatsen där kylläraren Mikael Dagberg fungerade som guide.

Arrangemanget blev mycket lyckat med en god blandning av information, diskussion och erfarenhetsutbyte. Till nytta och glädje för alla deltagare.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera