Skip to main content

Myndigheten for Yrkeshögskolan avslår all vidareutbildning av kyl- värmepumptekniker

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 15:12 CET

Det är med stor förvåning som Kyl & Värmepumpföretagen har tagit del av informationen från Stockholms Tekniska Institut (STI) och Installatörernas Utbildningscentrum (lUC) om att samtliga av dem sökta utbildningar för kyl- och värmepumptekniker avslagits av Myndigheten for Yrkeshögskolan.

I praktiken medför detta att endast en enda utbildning med denna inriktning, mot tidigare fem, kommer att startas under 2011, och ingen alls under 2012.

Som huvudsakligt skäl till avslaget nämns ”att utbildningens arbetsmarknadsrelevans bedöms som otillräcklig enligt 1 kap 3 § förordning (2009:130) om yrkeshögskolan mot bakgrund av att ansökans yrkesroll ingår i ett yrkesområde som i myndighetens utbildningsanalys bedöms tillhöra kategorin “inte bör öka”.”

Kyl & Värmepumpföretagen reagerar kraftigt mot detta eftersom branschen är i skriande behov av kompetent arbetskraft. Endast den naturliga avgången förväntas kräva ett tillskott på ca 300 tekniker årligen. Och de elever som avslutat sin utbildning med godkänd examen har knappast haft svårt att få jobb, tvärtom så har samtliga fått fast anställning.

Behovet av kompetens inom kyl- och värmepumpområdet försvinner inte bara för att Myndigheten for Yrkeshögskolan fallerar i sin omvärldsanalys och som skäl till sitt beslut anför argument som inte äger sin riktighet i verkligheten. Behovet av att kunna rekrytera personal är redan ett stort problem hos kyl- och värmepumpföretag, och utan tillskottet av kvalificerade och utbildade personer från Yh-utbildningarna blir läget än mer kännbart. Det är ett hårt och svårbegripligt slag mot en hel bransch.

Det riskerar även att skapa dåliga förutsättningar för framtida utbildningar, för vem vill riskera en utbildningsverksamhet där ansvariga myndigheter agerar nyckfullt och utan lyhördhet?

Kyl & Värmepumpföretagen har i brev kritiserat i beslutet från Myndigheten för Yrkeshögskolan till såväl myndigheten som ansvariga regeringsråd i hopp om att få till stånd en diskussion om hur kompetensförsörjningen till branschen ska kunna säkerställas, både på kort och på lång sikt.

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål: en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy