Skip to main content

Per Jonasson vald till ny ordförande i AREA

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 13:43 CEST

Per Jonasson, vd för branschorganisationerna Kyl & Värmepumpföretagen och Svenska Värmepumpföreningen, valdes till ny ordförande i den europeiska kyl- och värmepumpföreningen för entreprenörer, AREA vid deras generalförsamling den 10 maj. Per har tillhört styrelsen för AREA de senaste fyra åren, senast som kassör. Han efterträder Graeme Fox från Storbritannien som kliver tillbaka efter 4 år.

- Jag är givetvis både glad och stolt över utnämningen, säger Per Jonasson. Det är min ambition och förhoppning att kunna fortsätta det mycket lyckosamma arbete som Graeme uträttat under sin tid som ordförande. Det är mycket hans förtjänst att AREA numera har den starka position som den har, avslutar Per.

Dominerande frågor under generalförsamlingen var den nya F-gasförordningen där AREA mycket snart kommer släppa en sammanställning, eller Guideline över det mest väsentliga innehållet i förordningen. Övriga områden som behandlades var bland annat PED-direktivet, Ecodesign samt utbildning och rekryteringsfrågor främst kopplade till HFO- och naturliga köldmedier.

AREA, eller Air conditioning and Refrigeration European Association är kyl- och värmepumpentreprenörernas europeiska organisation. Totalt har den ett 20-tal medlemmar från 17 länder, alla branschföreningar i sina respektive länder. Totalt representerar AREA närmare 9.000 företag med 125.000 medarbetare och en samlad omsättning på över 25 miljarder Euro. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera