Skip to main content

Rätt använt stärker ROT-avdraget seriösa företags verksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2013 12:21 CEST

Kyl & Värmepumpföretagen anser att ROT-avdraget effektivt bidragit till att skapa seriösa förutsättningar för seriösa företag. Det är dock tydligt att en uppgradering av ROT-avdraget behöver göras och att regelverket ses över.

För kyl- och värmepumpbranschen har ROT-avdraget, tillsammans med företagscertifieringen och företagsauktorisationen, bidragit till en seriösare och sundare företagskultur.  Tidigare utförda svarta arbeten har blivit vita vilket skapat trygghet för såväl kunder som företag.

Uppdrag Gransknings rapportering om att material- och varukostnader samt arbetskostnader beräknas på ett felaktigt sätt oroar Kyl & Värmepumpföretagen samt deras systerorganisationer. Det framkom tydligt att ROT-avdraget effektivt tagit bort efterfrågan på svartarbete, men också att lagstiftningen för arbetskostnaden inte är tydlig.

- Vi tycker att ROT-avdraget i grunden är ett  system som fungerar väl. Däremot är det helt oacceptabelt att detta fusk kan förekomma. Vi behöver ta till åtgärder som motverkar detta. En åtgärd är att Skatteverkets kontrollsystem vid utbetalning av ROT-avdrag förbättras, menar Per Jonasson, vd på Kyl & Värmepumpsföretagen.

- Vi tar avstånd från hur en del företag fakturerar. Helt tydligt väljer en del företag att fördela ROT-avdraget på ett sådant sätt att en orimligt hög andel av kostnaden läggs på utfört arbete och en alltför låg andel avseende produkten som ska installeras, säger Johan Mossling, t f vd på VVS Företagen.

Seriösa företag måste kunna använda ROT-avdraget för att stärka en sund konkurrens. Ansvarsfulla människor måste också veta att de får rätt produkt till rätt pris. Det stärker och utvecklar installationsbranschen och den betydelse branschen har för ett modernt samhälle och människors livskvalitet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy