Skip to main content

Länsstyrelsen Västra Götaland medverkar i Almedalen 2019

Nyhet   •   Jun 28, 2019 09:00 CEST

Den 1 och 2 juli medverkar Länsstyrelsen Västra Götaland i ett antal olika seminarier under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan på Gotland, som börjar söndagen den 30 juni och avslutas söndagen den 7 juli, medverkar Länsstyrelsen Västra Götaland i början av veckan i några av det officiella programmets seminarier. Välkommen att besöka dem om du är på plats!

Frågor som tas upp i de seminarier där Länsstyrelsen Västra Götaland är med handlar om svensk vattenkraft, klimatråd, förnybara elsystem och eldrivna transporter. Viktiga frågor i arbetet för ett hållbart Västra Götaland. Nedan ser du de seminarier där landshövding Anders Danielsson och länsöverdirektör Lisbeth Schultze finns med i panelen.

MÅNDAG 1 JULI

Frukostsamtal: Chefers erfarenheter och dilemman
Vad kan vi lära av chefers erfarenheter och ledarskapsdilemman? I en tid där ledarskap och organisation har att hantera en framtid präglad av demografiska, klimatmässiga och teknologiska förändringar? Hur arbeta med omvärldsanalys, självutvärdering, prioriteringar och etiska dilemman?

Tid: 08:00-08:45
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Göteborgs universitet
Medverkande:Katti Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen, Lena Ulrika Rudeke, verksamhets- och programansvarig, Jonsereds Herrgård, Göteborgs universitet, Eva Wiberg, rektor, Göteborgs universitet och landshövding Anders Danielsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Moderna miljövillkor för svensk vattenkraft - vattenmiljö och vattenkraft i balans
Sverige har fått en ny lagstiftning vilket innebär att tillstånden för alla vattenkraftverk ska omprövas. Hur ser den nationella planen för omprövning av vattenkraft ut? Vilka frågor har uppkommit under remissperioden och vad innebär de moderna miljövillkoren för svensk vattenkraft och för miljön?

Tid: 11:00 - 11:30
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten
Medverkande: Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, Lotta Medelius-Bredhe, tillförordnad generaldirektör, Svenska kraftnät, Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten, Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland och Minoo Akhtarzand, landshövding, Länsstyrelsen i Västmanland.

Klimatråd utgör tvärsektoriella motorer - vilka hinder kan vi tillsammans överbrygga?
Hur förstärker vi dialogen mellan regionala klimatsamverkansråd? Fokus kommer vara framgångar och motgångar. Vi står inför stora utmaningar, samtidigt som möjligheterna öppnas tack vare samverkan, frågan är hur?

Tid: 12:00-13:00
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
Arrangör: Klimatråd Västra Götaland med flera klimatråd
Medverkande: Karin Bäckstrand, professor samhällsvetenskaplig miljöforskning, Klimatpolitiska rådet, Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland, Magnus Berntsson, miljönämndens ordförande, Västra Götalandsregionen, Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen med flera.

Nu samskapar vi framtidens förnybara elsystem
Det är fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet. Men det kräver möjligheter för en fortsatt utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Samtidigt behöver elanvändarna få möjlighet till flexibel användning utifrån elprisets upp- och nedgångar. Hur ska vi lyckas?

Tid: 13:00-13:45
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: Energimyndigheten
Medverkande: Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, Per Eckemark, chef Nätdivisionen, Svenska Kraftnät, Henrik Wingfors, enhetschef, Energiföretagen, Karin Comstedt, hållbarhetschef, Cementa, Joachim Nordin, VD, Skellefteå Kraft, Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Västra Götaland med flera.

Elektrifiering av transportsystemet – Västsverige accelererar
Eldrivna transporter är nödvändigt för ett fossilfritt Sverige. Det kräver kraftfullt och snabbt agerande. Vi behöver bättre laddinfrastruktur, bättre samarbete inom energisystemet och att fordonsindustrin ställer om. Den tekniska utvecklingen går snabbt - men hänger Sverige med?

Tid: 14:15-15:45
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg/Göteborgs Stad
Medverkande: Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland, Kristina Jonäng, regionråd (C), Västra Götalandsregionen, Axel Josefson, ordförande (M), Kommunstyrelsen, Göteborgs Stad, Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande (S), Näringsutskottet, Mårten Levenstam, Senior Vice President, Volvo Cars, Erik Lewenhaupt, hållbarhetschef, Stena Line, Stefan Eglinger, trafikdirektör, Göteborgs Stad, Stefan Engdahl, direktör planering, Trafikverket, Alf Enqvist, VD, Göteborg Energi, Ulrika Bokeberg, Chef infrastruktur, Västra Götalandsregionen med flera.

TISDAG 2 JULI

Varför tillitsbaserad ledning och styrning just nu?

I år fyller Sverigestudien tio år och vi kan se tillbaka på ett decennium av trender och mönster i hur svenskarnas bild av sig själva, sina arbetsplatser och det svenska samhället förändrats och utvecklats. Också insikten om behovet av att ha värderingar och tillit i fokus i organisationer och i samhället har ökat under den här perioden. Därför pratar vi på detta seminarium med ledare och forskare om tillitsbaserad ledning och styrning. Varför har det blivit relevant idag och hur säkerställer vi att det vidmakthålls?

Tid: 10.30-11.30
Plats: S:t. Lars ruin, S:t Hansgatan
Arrangör: Sverigestudien
Medverkande: Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland, Cecilia Hallengren, SVP HR, Volvo Group Trucks Technology, Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet, Christine Feuk, projektledare på SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Sara Farnebo, VD på Preera.

Rundabordssamtal:Varför tillitsbaserad ledning och styrning just nu?
Vad har hänt i Sverige de senaste tio åren som gjort att tillitsbaserad ledning och styrning blivit ett hett ämne. Kommer det att överleva på sikt och vilket ledarskap krävs för att utöva ett sådant ledarskap på ett hållbart sätt. Deltagare från näringsliv, offentlig sektor och akademin deltar i ett rundabordssamtal under lunchtid.

Tid: 12:00-13:30
Plats: S:t Lars Ruin, S:t Hansgatan
Arrangör: Sverigestudien
Medverkande: Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland, Anna Hadenius, miljödirektör, Stockholms stad, Cecilia Hallengren, SVP HR, Volvo Group Trucks Technology, Christine Feuk, projektledare, SKL, Erik Lagersten, kommunikationschef, Västra Götalandsregionen, Fanny Wallér, kommunikationsdirektör, Länsförsäkringar, Katarina Gentzel Sandberg, kommunikatör, konsult och författare, Lotta Israelssoon, HR-direktör, Region Gotland, Magnus Gyllestad, kommundirektör, Haninge kommun, Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers Tekniska Högskola och Therese Mattson, GD, Kustbevakningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.