This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

För att utveckla ett digitalt arbetssätt inom kulturmiljövården dokumenteras nu hällristningar med hjälp av 3D-teknik. Foto: Länsstyrelsen.
För att utveckla ett digitalt arbetssätt inom kulturmiljövården dokumenteras nu hällristningar med hjälp av 3D-teknik. Foto: Länsstyrelsen.

Nyhet -

Nya vägar för att utveckla vårt rika kulturmiljöarv

Nu ska offentliga aktörer inom kulturmiljöområdet i Västra Götaland samverka för att insatser ska få större genomslag. Det sker via plattformen Kulturmiljö 2030.

- En viktig perspektivförändring är att fokus flyttat från kulturmiljöarbete för dem med anknytning till platsen till ett gemensamt kulturarv tillgängligt för alla. I det ligger också att synliggöra de delar av historien som medvetet eller omedvetet inte lyfts fram, säger Mats Herklint, chef för kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland.

- I vårt digitaliserade samhälle förväntas all information att finnas tillgänglig digitalt. Något som även gäller kulturmiljö. Kulturmiljövården behöver därför fortsätta utveckla arbetssätt och använda ny teknik för att hänga med i utvecklingen, fortsätter Mats Herklint. Ett exempel är den dokumentation av hällristningar som vi nu gör med hjälp av 3D-teknik.

Kulturmiljö 2030 pekar ut de viktigaste gemensamma prioriteringarna i arbetet under närmaste decenniet, till exempel att integrera kulturarvsfrågor i klimatanpassningsarbetet. I samverkansplattformen ingår förutom Länsstyrelsen Västra Götaland även Bohusläns museum, Västergötlands museum, Göteborgs stadsmuseum och Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling.

Läs mer i Kulturmiljö 2030 – ett framåtriktat kulturmiljöarbete i Västra Götaland 2020–2030

Kontaktperson
Mats Herklint
Chef för kulturmiljöenheten
010-224 45 58
070-180 52 63

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. 

Presskontakt

Relaterat material