Skip to main content

​Ökat bostadsbyggande i länet men fortsatt tuff bostadsmarknad

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 10:22 CEST

Fortsatt ökat bostadsbyggande - 8 000 nya bostäder stod klara runt om i länet år 2018. Trots det har många hushåll svårt att hitta en bostad som uppfyller deras behov. Detta konstateras i årets Bostadsmarknadsanalys från Länsstyrelsen Västra Götalands län.

- Osäkerheten kring utvecklingen av bostadsbyggandet i Sverige är stor. Det är därför glädjande att se att bostadsbyggandet har fortsatt att öka i länet. Det finns goda planmässiga förutsättningar för att fortsätta öka bostadsbyggandet, konstaterar Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Under 2018 färdigställdes nästan 8 000 bostäder, vilket är den högsta siffran sedan 1992. Det färdigställdes cirka 3 300 hyresrätter, 3 300 bostadsrätter och 1 400 äganderätter/småhus.

På flera håll i landet har antalet påbörjade bostäder minskat under 2018, men i Västra Götaland ser tendensen ljusare ut. Cirka 9 400 nya bostäder påbörjades under 2018. Det är ungefär lika många som under 2017.

Trots det ökade bostadsbyggandet, säger nästan alla kommuner i länet att de har ett underskott på bostäder. En effekt av bristen på bostäder är att allt fler vänder sig till socialtjänsten i sin kommun för att de saknar egen bostad. Kommunerna får ett ökat ansvar för att lösa boende för personer, som i en situation med en bostadsmarknad i balans, skulle klarat sig på egen hand.

- Detta är en oroande utveckling. Svårigheten att hitta en lämplig bostad påverkar människors livskvalitet och barn och ungas uppväxtvillkor, berättar Andreas Lidholm.

Konsekvenserna av bristen på bostäder varierar mellan olika hushåll och i olika delar av länet, men några generella faktorer som begränsar hushållens möjligheter att hitta en bra bostad är svag ekonomi, svagt kontaktnät och kort kötid hos bostadsförmedlingar och fastighetsägare.

- Bra bostäder och goda boendemiljöer är både en tillväxt- och en väl­färdsfråga. För att kunna attrahera arbetskraft och nya kommuninvånare är ett bra utbud av olika typer av bostäder en viktig förutsättning. Ur ett väl­färdsperspektiv handlar det om rätten för alla människor att ha tillgång till en lämplig bostad, avslutar Andreas Lidholm.

Om Bostadsmarknadsanalys 2019
Länsstyrelsen släpper årligen en bostadsmarknadsanalys. Den undersöker både hur mycket och var det byggs i länet, men också de sociala aspekterna av länets bostadsmarknad. Den bygger på en stor mängd fakta från såväl kommuner som myndigheter, branschorganisationer med flera.

Du hittar årets bostadsmarknadsanalys på www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/bostadsmarknadsanalys

Kontakt
Lars-Gunnar Krantz, bostadsstrateg på Länsstyrelsen i Västra Götaland, e-post: lars-gunnar.krantz@lansstyrelsen.se, telefon: 010-224 44 91

Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, e-post: andreas.lidholm@lansstyrelsen.se, telefon: 010-224 45 99

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna för hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.