Skip to main content

Regeringen bör pröva Preems utbyggnad i Lysekil

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2019 13:41 CEST

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill att regeringen ska pröva om Preems utbyggnad i Lysekil kan tillåtas. Detta eftersom verksamheten kraftigt påverkar möjligheterna för länet att nå klimatmålen.

Preem ansökte för tre år sedan om en utbyggnad för att kunna omvandla tjockolja med hög svavelhalt till miljöanpassade drivmedel. I ansökan till mark- och miljödomstolen framgår att koldioxidutsläppen beräknas öka från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år.

Naturvårdsverket menar att regeringen behöver pröva om Preems utvidgade verksamhet kan tillåtas. Länsstyrelsen i Västra Götaland har idag i en skrivelse till regeringen förklarat att vi delar Naturvårdsverkets mening. Med vissa regionala kompletteringar.

Det regionala klimatmålet säger att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030. Detta räknat från 1990 års nivå. Länsstyrelsen bedömer att Preems nya verksamhet ger så stora utsläpp av koldioxid att hela utsläpps-minskningen sedan 1990 riskerar att bli noll. Då blir det också närmast omöjligt att nå vårt regionala klimatmål till 2030.

Västra Götaland har en fossiltung industri. En industri som år 2017 stod för 45 procent av länets utsläpp av växthusgaser. Siffran för Sverige som helhet är 29 procent.

Länsstyrelsen uppmanar i skrivelsen regeringen att ta fram skarpare internationella styrmedel och fler nationella satsningar för att stödja klimatomställningen av industrin. 

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna för hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.