Skip to main content

Lagerhaus ökar etableringstakten i Japan

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 11:58 CET

Inredningskedjan Lagerhaus ökar etableringstakten i Japan och planerar ytterligare 20 butiker under 2014.

Sedan lanseringen på den japanska marknaden den 30 september i år har Lagerhaus öppnat fyra butiker i landet. Mottagandet av den svenska inredningskedjan har varit positiv och under 2014 skruvas etableringstakten upp ytterligare. I dagsläget är kontrakt för sex butiker på olika orter klara och fler är på gång. Totalt planeras ett 20-tal nya enheter.

- Vi ser fram emot en utvecklande resa med Lagerhaus i Japan. Vi har börjat bra och ser med tillförsikt på framtiden med att göra vårt varumärke mer och mer känt för den japanska kunden, säger Monica Bäckerås, Account Manager för Lagerhaus.

Lagerhaus unika design i kombination med den låga prisbilden är det som lockat den japanska kunden. Successivt har produktutbudet anpassats för att erbjuda varianter som ligger närmare den japanska vardagen, såsom tofflor och termosar. Totalt landsanpassas ca 20% av sortimentet till nya produkttyper med karaktäristiska Lagerhaus-mönster.

Nästa års 20 butiker följer samma butikskoncept som de fyra befintliga; 100 kvm stora shop-in-shop-lösningar i den väletablerade japanska varuhuskedjan APTIA. APITA har sin bas i Nagoya och är den ledande varuhuskedjan i de mellersta delarna av Japan. Det är också främst här Lagerhaus utökar sin närvaro.

Lagerhaus-butiker i Japan 2013:
1. Nishiyamato (30 september)
2. Tonami (3 november)
3. Ichinomiya (6 december)
4. Nagakute (12 december)

Planerade butiker i början av 2014:
5. Narumi (17 januari)
6. Oohito (6 februari)
7. Toyama Higashi (6 februari)
8. Inazawa (7 mars)
9. Kozoji (13 mars)
10. Nishioeki (19 mars)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Bonander, VD Lagerhaus AB
Phone: +46 727 300 630
E-mail: lars.bonander@lagerhaus.se


(eng)

Lagerhaus increases expansion in Japan

The interior design company Lagerhaus continues to expand in Japan and plans 20 new shops during 2014.

Since the launch in the Japanese market on September 30th this year, Lagerhaus has opened four shops in the country. The response has been positive and in 2014 the Swedish interior design company will step up the pace of establishment. At present, contracts for six shops in different locations are signed and more will follow. In total, some 20 new units are planned.

- We look forward to an exciting journey with Lagerhaus in Japan. We have started out well and look to the future to make our brand more and more known to the Japanese customer with confidence, says Monica Bäckerås , Account Manager for Lagerhaus .

The combination of unique design and low price attract the Japanese customer. Gradually, Lagerhaus has adapted its product line to offer product types that are closer to the Japanese daily life, such as slippers and thermoses. Overall, about 20% of the product range is customized for the Japanese market.

The upcoming 20 shops follow the same retail concept as the existing four; 100 sqm shop- in-shop solutions in the well-established Japanese department store chain APTIA . APITA is based in Nagoya and is the leading department store in the central parts of Japan. It is also primary in this region Lagerhaus increase its presence.

Lagerhaus shops in Japan in 2013:
1. Nishiyamato ( September 30)
2. Toyama (November 3 )
3. Ichinomiya (December 6)
4. Nagakute (December 12)

Planned shops in 2014:
5. Narumi (January  17)
6. Oohito (February 6 )
7. Toyama Higashi (February 6 )
8. Inazawa (March  7)
9. Kozoji (March 13)
10. Nishioeki (March 19)


For more information, please contact:

Lars Bonander, CEO Lagerhaus AB
Phone: +46 727 300 630
E-mail: lars.bonander@lagerhaus.se


Lagerhaus är en inredningskedja som erbjuder sina kunder praktiska och prisvärda prylar med unik design som enkelt förnyar hemmet. Den första butiken öppnades i Göteborg 1996 och idag finns det 34 butiker och en växande e-handel i Sverige samt fyra butiker i Japan. Huvudkontoret ligger i Göteborg och företaget ingår sedan 2004 i Axstores-koncernen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy