Skip to main content

Läkare i världen talar i riksdagen om barn på flykt

Nyhet   •   Okt 19, 2016 06:10 CEST

Barn leker vid gränsen till EU

Onsdag 19 oktober är Läkare i Världens generalsekreterare, Eliot Wieslander, inbjuden att tala på ett seminarium i riksdagen tillägnat organisationens grundare Anita D’Orazio. Temat är barn på flykt.

Läkare i Världen har sedan det nya lagförslaget om begränsade asylmöjligheter presenterades varit starkt kritiska till förslaget. I vårt remissvar till justitiedepartementet poängterade vi att barn blir extra utsatta av att skyddsgrunderna görs snävare och att familjeåterförening försvåras. Något i princip alla remissinstanser höll med oss om.

EU arbetar nu på att skapa ett gemensamt asylsystem, något som i sig är bra. Tyvärr ser vi att det nuvarande förslaget, som riksdagen också i de flesta stycken stöder, kommer att leda till ytterligare utsatthet för barn. Istället för att skapa det bästa skyddet och vara ett föredöme i människorättshänseende strävar förslaget snarare mot att hitta miniminivån. Bland annat kommer de tillfälliga uppehållstillstånden bli regel i hela EU och humanitär asyl tas i princip bort. Förhandlandet med så kallat ”säkra” länder ska leda till att färre skyddssökande ens får möjlighet att pröva sina rättigheter i Europa och att principen om att människors behov ska behandlas individuellt åsidosätts.

Redan idag ser vi flera fall där Dublinförordningen och tillämpningen av de tillfälliga lagarna får långtgående konsekvenser och utsätter personer för fara. Ett exempel är 17-åriga Bishtiwan som, trots läkarintyg om att det innebär livsfara att förflytta honom, ändå har fått beslut om avvisning enligt Dublinförordningen. I framtiden befarar vi att liknande förflyttningar kommer att ske också till länder som Turkiet, Sudan och Libanon.

Själva förslaget till de svenska lagarna beskrev hur de skulle slå hårdare mot kvinnor och barn. Detta skulle utvärderas särskilt för att kunna motverka diskriminering. Nu föreslås alltså samma lagar bli bindande förordningar inom EU.

Vi ser också med oro på godtyckliga åldersbestämningar där bevisbördan läggs på barn som dessutom fråntas allt stöd under processen. Idag tillämpas ofta inte ens medicinska bedömningar och du har inte heller möjlighet att få stöd från t ex bup eller din gode man.

Läkare i Världen kommer att fortsätta kämpa för att fokus ska ligga på att de människor som behöver skydd ska få det. Alla barns skyddsbehov bör tas i beaktande i asylärenden. Idag talar vi ut i riksdagen om det. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.