Läkare i Världens mobila klinik i Skåne.
Läkare i Världens mobila klinik i Skåne.

Pressmeddelande -

Läkare i Världen inleder samarbete med Juristjouren i Lund

Läkare i Världen inleder ett samarbete med Juristjouren i Lund med syftet att erbjuda stöd för utsatta EU-migranter, asylsökande och papperslösa. Projektet är ett pilotprojekt som pågår under hösten 2016 i Malmö.

- Vi har sedan vår verksamhet inleddes i Skåne i juni upptäckt att det finns ett mycket stort behov av juridisk verksamhet för papperslösa, asylsökande och EU-migranter i Skåne. Med den här verksamheten vill vi göra det vi kan för att täcka upp behovet i Malmö, säger Alessandro Girardi, projektledare på Läkare i Världen.

Verksamheten kommer att bedrivas tre gånger under hösten tillsammans med Juristjouren och kommer att erbjuda juridisk hjälp till de patienter som Läkare i Världen kommer i kontakt med genom sin mobila verksamhet i Malmö. Vid tre tillfällen under hösten kommer volontärer från Juristjouren att besöka Läkare i Världens mobila klinik i Malmö och erbjuda kostnadsfri juridisk information med fokus på asyl- och migrationsrätt. Alla juridiska volontärer arbetar ideellt.

- Att söka asyl och få sina asylskäl prövade är en mänsklig rättighet. För en bra livssituation och långsiktig hälsa behövs grundläggande trygghet i form av uppehållstillstånd, bostad och inkomst, säger Girardi.

Läkare i Världen bedriver även en juridisk rådgivning i Stockholm och har under ett period flaggat för att behoven av juridisk rådgivning för papperslösa, asylsökande och EU-migranter kommer att öka under den närmsta tiden. Det är som en konsekvens av det ökade behovet som Läkare i Världen tillsammans med Juristjouren börjar att ge juridisk hjälp även i Malmö.

För mer information om Läkare i Världen kontakta:

Linnea Sandström Lange, kommunikatör, 070-911 63 30, linnea.sandstrom-lange@lakareivarlden.se

För mer information om Juristjouren kontakta:

Robin Stenson, Vice Ordförande, 073-087 68 14, info@juristjourenlund.se

OM LÄKARE I VÄRLDEN

Läkare i Världen är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde som grundades 1980. Médecins du Monde driver idag över 300 internationella projekt i 70 länder. Som en av de stora humanitära hjälporganisationerna har Médecins du Monde rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. I Sverige grundades Läkare i Världen 1991 och driver en medicinsk klinik, en psykosocial klinik och ger juridisk rådgivning till asylsökande och papperslösa. Läkare i Världens verksamhet i Skåne startades 2016 och organisationen har sedan sommaren drivit en mobil klinik som erbjuder vård och hälsosamtal till EU-medborgare. Organisationen har även verksamhet i Stockholm, Uppsala, Umeå, Luleå, Östersund och Örebro.

OM JURISTJOUREN:

Juristjouren i Lund är en oberoende ideell förening bestående av studenter på juristprogrammet vid Lunds universitet. Föreningen erbjuder kostnadsfri juridisk information och upplysning till allmänheten. Juristjouren har drygt 70 aktiva volontärer. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Taggar

  • mänskliga rättigheter
  • papperslösa
  • eu-medborgare
  • asylsökande
  • juridisk verksamhet

Regioner

  • Lund

Läkare i Världen är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde som grundades 1980. Médecins du Monde driver idag över 300 internationella projekt i 70 länder. Som en av de stora humanitära hjälporganisationerna har Médecins du Monde rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

Presskontakt

Eliot Wieslander

Eliot Wieslander

Presskontakt Generalsekreterare Läkare i världen Sverige 08-664 66 87

Relaterat material

Relaterade nyheter