Skip to main content

SYDSUDAN: 120 000 avskurna från hjälp

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 13:47 CEST

Omkring 120 000 människor har flytt striderna i och kring de större städerna i Pibor-provinsen i Sydsudan. Nu gömmer de sig i malariafyllda träsk utan tillgång till tak över huvudet, rent dricksvatten, mat eller sjukvård. Regeringen i Sydsudan måste nu tillåta omedelbar humanitär hjälp till dessa platser för att förhindra att tusentals internflyktingar dör, säger Läkare Utan Gränser.

Många har flytt för sina liv ut i skogen, på grund av de allt intensivare striderna mellan Sydsudans armé (SPLA) och David YauYau-milisen under den senaste månaden. De ökade striderna har sammanfallit med attacker och förstörelse på sjukvårdsinrättningar i hela provinsen, inklusive den systematiska plundringen av Läkare Utan Gränsers sjukhus i staden Pibor i slutet av maj. SPLA har vägrat tillåta eller underlätta humanitär hjälp till befolkningen.

– Omedelbara åtgärder krävs för att undvika en katastrof, säger Bart Janssens, chef för Läkare Utan Gränsers insatser i landet. 

– Området i Pibor-provinsen där befolkningen gömmer sig kommer att översvämmas under den förestående regnperioden. Detta kommer inte att vara en plats där människor kan överleva. Just nu kan vi inte kontakta de personer som gömmer sig i skogen men vi vet av erfarenhet att utan sjukvård stiger dödligheten snabbt då människor drabbas av lunginflammation och andra luftvägssjukdomar samt malaria och diarréer. Dessutom börjar maten ta slut i juni, innan nästa skörd kommer, fortsätter Bart Janssens. 

Den fördrivna befolkningen har flytt de större städerna i Pibor-provinsen, troligen av rädsla för att förväxlas med rebellgrupper eller hamna i korselden. Den verkliga eller upplevda bristen på åtskillnad mellan civila och stridande ökar även hälsoriskerna. Nästan samtliga människor som tillhör folkgruppen Murle är nu avskuren från all medicinsk och humanitär hjälp.

Eftersom de enda två sjukhusen i Pibor-provinsen, i städerna Boma och Pibor, har plundrats och vandaliserats finns det nu ingen sjukvård tillgänglig för befolkningen. Enbart Läkare Utan Gränsers enkla vårdmottagning i Gumuruk fungerar.

Läkare Utan Gränser har upprepade gånger anhållit om tillstånd att resa utanför dessa städer för att hjälpa människor som gömmer sig skogen, men har hittills förnekats detta av myndigheterna. Nyligen informerade SPLA:s befälhavare att organisationen inte skulle tillåtas att ta sig till och bedriva medicinsk verksamhet i områden som kontrolleras av oppositionen. Man får heller inte genomföra bedömningar av behoven för flyktingarna förrän regeringen har "kontroll" över området.

– Läkare Utan Gränsers team är redo att återuppta och öka den medicinska verksamheten för alla människor i nöd oavsett vilken folkgrupp de tillhör, men Sydsudans myndigheter måste tillåta obehindrad humanitär hjälp till flyktingarna, säger Janssens.

– Alla parter i konflikten ska respektera vårdinrättningar, vårdpersonal och patienter. Det akuta i denna situation kan inte överskattas. Människor befinner sig på flykt i ett område som inom kort kommer att ligga under en meter vatten eller mer.  

Läkare Utan Gränser har arbetat i det område som idag utgör Sydsudan sedan 1983. 
Internationell och lokalt anställd personal: 1 872 personer (slutet av 2011). Därutöver jobbar just nu omkring 980 personer med flyktingkrisen i norra Sydsudan.


---------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument