Skip to main content

Preliminära resultat från undersökning av dentalmaterial

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 16:26 CET

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har i ett gemensamt projekt undersökt ett antal tandkronor. I projektet har ingått laboratorieanalyser av material, granskning av dokumentation samt granskning av kvaliteten på kronorna. Vad gäller material och kvalitet ser resultaten relativt bra ut, däremot finns det fortfarande stora brister i dokumentationen kring produkterna.

Projektets genomförande

  • Beställning av tandkronor har gjorts till 27 tandtekniska laboratorier, 13 med importverksamhet och 14 med svensk tillverkning.
  • Materialanalys har sedan gjorts vid Materials and Engineering Research Institute Sheffield Hallam University.
  • Bedömning av kronornas kvalitet har gjorts av tre oberoende tandtekniker med mycket lång yrkeserfarenhet. Bedömarna var inte medvetna om huruvida kronorna var svensktillverkade eller importerade.
  • Dokumentationen från laboratorierna som medföljde de tandtekniska arbetena granskades

Resultat

De preliminära resultaten visar inte på några alarmerande fynd vad gäller material eller kvalitet.

Däremot är den medföljande dokumentationen i många fall undermålig, något som överensstämmer med den rapport om tandtekniska laboratorier som Läkemedelsverket presenterade i november 2009.

Det preliminära resultatet av projektet har presenterats vid den Odontologiska Riksstämman 2010 i Göteborg. En slutrapport beräknas vara klar i januari.

Relaterad information

Bristfällig kunskap om gällande regler vid tandtekniska laboratorier (2009-11-16)

Kontaktpersoner

Mats Ohlson
070-517 46 19

Gert W. Bruse
018-17 26 63

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.