Cxw9pqvn3p5gplfu13ze
Vlpvlw2ah8ivzsmhrjby

H.K.H. Prins Carl Philip besöker Värmland 17 maj

Nyheter   •   Apr 18, 2018 16:40 CEST

Torsdagen den 17 maj besöker Prins Carl Philip Värmland för att medverka vid en rad aktiviteter i Kristinehamns och Karlstads kommuner. Prinsen besöker bland annat Kummelön i Kristinehamn, Vilda Parken i Väse och Valmets anläggning i Karlstad.

Media no image

Pressinbjudan: Från försurade ämnen i nederbörd till askåterföring i skogen - hur hänger det ihop?

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 07:00 CEST

Torsdag den 19 april bjuder Värmlands läns luftvårdsförbund in till årsmöte - med öppna föreläsningar om luften i Värmland. Vi kommer till exempel att få redovisning av luft- och vattenmätningar. Föreläsningarna hålls på Arenan, Karlstads bibliotekshus.

Allmänhet och media är välkomna att komma och lyssna på föreläsningarna.

Program

13.40-14.20

Per Erik Karlsson, IVL Redovisning och utvärdering av mätningar av luftföroreningar och markvattnets kvalitet som har genomförts på uppdrag av Värmland läns Luftvårdsförbund under 2017.
14.25-14.55 Stefan Andersson, markspecialist, Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen arbetar med att motverka skogsbrukets försurning. Detta sker i första hand genom askåterföring.Men varför och hur askåterför man? Föredraget ger svar på dessa frågor.
15.10 Avfärd med buss till Hedenverket
15.30-16.30 Studiebesök på Karlstad Energi AB (Hedenverket och den nya biobränslepannan). Kaffe serveras på plats.

För mer information och anmälan, kontakta:

Gertrud Gybrant, sekreterare i Värmlands läns luftvårdsförbund, Länsstyrelsen Värmland
Tel: 010-224 73 58
E-post: gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se

Representanter från media får gärna anmäla sig senast 17 april 2018.

Varmt välkomna,
Styrelsen för Värmlands läns luftvårdsförbund

> www.lvfvarmland.se


Bakgrund

Värmlands läns luftvårdsförbund är en ideell förening som består av 50 medlemsorganisationer - företag, kommuner och myndigheter - som har intresse i luftkvalitetsfrågor i Värmlands län. Syftet med förbundet är att ta fram kunskapsunderlag för arbetet med luftvårdsfrågor i länet.

Värmlands läns luftvårdsförbund har till uppgift att:

 • ansvara för luftmätningar på tre platser i Värmland
 • presentera uppgifter om utsläpp, nedfall, halter och spridning av luftföroreningar, samt dess inverkan på människa och miljö
 • redovisa underlagsmaterial som kan vara till nytta för planerings- och utvecklingsarbete inom Värmland
 • vara ett forum för samråd i luftvårdsfrågor
 • tillgodose allmänhetens behov av lättfattlig information om luftvårdsfrågor

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Läs vidare »
Media no image
Vlpvlw2ah8ivzsmhrjby

Länsledningen på kommunturné för dialogmöte

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 11:10 CEST

Landshövding Kenneth Johansson och länsråd Johan Blom kommer under våren att besöka länets alla kommuner för dialogmöte. Först ut är Hammarö kommun som länsledningen besöker i morgon eftermiddag, onsdag 28 mars.

- En god samverkan mellan Länsstyrelsen och länets kommuner är viktig för länets utveckling. Kommunbesöken är mycket värdefulla för oss och något vi prioriterar, säger landshövding Kenneth Johansson.

Länsledningen kommer i första hand att träffa kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i respektive kommun. Fokus kommer att ligga på dialog med kommunen angående gemensamma, aktuella frågor men det ges också tillfälle för kommunen att visa upp exempel med anknytning till föreningsliv, integration, civilsamhälle, kulturliv e dyl.

Först ut bland länets kommuner är Hammarö kommun som tar emot landshövding Kenneth Johansson och länsråd Johan Blom i morgon onsdag 28 mars. Programmet på Hammarö inleds med dialog och avslutas med ett besök vid Hammarö skärgårdsmuseum. Kommunerna Hagfors, Säffle, Grums, Sunne och Kil står på tur i nästa vecka. Därefter fortsätter besöksplanen fram till 19 juni.

Media är välkommen att i morgon, onsdag 28 mars, träffa länsledning och representanter från Hammarö kommun.

Plats: Hammarö Skärgårdsmuseum

Dag: Onsdag 28 mars 2018

Tid: 16.15-17.00

Anmäl gärna om ni kommer till:

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator

karin.hovdebo@lansstyrelsen.se alt. 010-224 73 87

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Landshövding Kenneth Johansson och länsråd Johan Blom kommer under våren att besöka länets alla kommuner för dialogmöte. Först ut är Hammarö kommun som länsledningen besöker i morgon, onsdag 28 mars.

Läs vidare »
Media no image
Vlpvlw2ah8ivzsmhrjby

​Pressinbjudan: Vice riksbankschef träffar värmländska företagare hos landshövdingen

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 08:00 CET

Idag, torsdag 22 mars, besöker vice riksbankschef Martin Flodén Värmland i samband med Riksbankens 350-årsfirande.

Landshövding Kenneth Johansson bjuder in till lunchsamtal på Residenset på temat "Hur ser Sveriges och omvärldens ekonomiska läge ut och hur påverkar det Värmland?"

Deltar gör ca 25 representanter från bl.a. värmländskt näringsliv och värmländska näringslivsorganisationer.

Media är välkommen att delta från klockan 12.15. Intervjuer från klockan 13.00.

Plats: Residenset, Karlstad

Anmäl om du kommer till:

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator
karin.hovdebo@lansstyrelsen.se alt. 010-224 73 87

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Idag, torsdag 22 mars, besöker vice riksbankschef Martin Flodén Värmland i samband med Riksbankens 350-årsfirande. Landshövding Kenneth Johansson bjuder in till lunchsamtal på Residenset på temat "Hur ser Sveriges och omvärldens ekonomiska läge ut och hur påverkar det Värmland?"

Läs vidare »
Kwyl5q7nkd2k8hjqolmq

Värmlands miljö- och klimatdag - med fokus på miljömålen och Agenda 2030

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 08:00 CET

Tisdag den 20 mars arrangerar Länsstyrelsen Värmland konferensen Värmlands miljö- och klimatdag, på Karlstad CCC. Under dagen kommer landshövding Kenneth Johansson att signera miljööverenskommelser med länets kommuner och landsting.

Media no image
Vlpvlw2ah8ivzsmhrjby

Pressinbjudan: Polska ambassadören besöker Värmland, fredag 16 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 08:09 CET

Den polska ambassadören Wiesław Tarka, stationerad i Sverige, besöker Värmland fredag 16 mars 2018.

- Det är viktigt för Värmland att ambassadörer som är stationerade i Sverige besöker länet. Det ger oss en chans att skapa nya internationella kontakter som kan leda till nya utvecklingsmöjligheter för länet, säger landshövding Kenneth Johansson.

Den polska ambassadören kommer bland annat att besöka Paper Province i Karlstad, Värmlands Museum, Gruvön och Triton Valsteknik i Grums.

Media är välkommen att träffa ambassadören vid de olika besöksmålen.

Anmäl ert deltagande till:

karin.hovdebo@lansstyrelsen.se eller på telefon: 010-224 73 87.

Program och tider för media, fredag 16/3:

11.00 – 12.00 Paper Province Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A, Karlstad

12.15  12.45 Värmlands Museum Sandgrundsudden, Karlstad

15.00 15.20 Gruvön (Billerud/Korsnäs) Storjohanns väg 4, Grums

15.30 – 16.30 Triton Valsteknik Lilla Nyängsgatan 5, Grums

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Den polska ambassadören Wiesław Tarka, stationerad i Sverige, besöker Värmland fredag 16 mars 2018.

Läs vidare »
F9l9qb962tmbizq1z0nq
Bhc9yamoyflgr3t6k1yz Dr0aya0eoxvgfinwz1hy

Länsstyrelsen Värmland årsredovisar i sociala medier

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 07:39 CET

Länsstyrelsen Värmland tar i år ett nytt grepp kring redovisningen av verksamheten 2017. Utöver den formella årsredovisningen som skickas in till regeringen har Länsstyrelsen valt att dela med sig av resultatet i sociala medier.

Bkayo1fvacrdg72iyhfg

Stöd till klimatsmart bränsle i Värmland

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:27 CET

Klimatklivet är ett statligt stöd till investeringar som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Vid den senaste beslutsomgången delades över sex miljoner kronor ut till åtgärder för minskad klimatpåverkan i Värmland. Stödet bidrar den här omgången till investeringar för minskade växthusgasutsläpp på cirka 12 miljoner kronor i länet.

Media no image

Mentala gränshinder påverkar norska och svenska företags vilja att göra affärer över gränsen (uppdaterad med dokument)

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 09:45 CET

Kontaktpersoner:

Mikael Sondell
Länsstyrelsen Värmland/Grensetjänsten Norge-Sverige
mikael@gtm.nu
Tel: +46 70-979 51 68

Erik Haugen
Informasjonssjef Fylkesmannen i Hedmark
FMHEEHA@fylkesmannen.no
Tel: +47 62551051
Mobil: +47 90624048

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

I gårdagens utskick bifogades inte rapporten och bilderna i utskicket. Här hinns ett uppdaterat utskick, inklusive rapport och bilder.

Läs vidare »
Gqqnkarxzkrymnkhap32
Vlpvlw2ah8ivzsmhrjby

H.K.H. Prins Carl Philip och landshövdingen närvarar vid Colin’s Crest på lördag

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 13:56 CET

På grund av förändringar i Prinsens program besöker Prinsen tillsammans med landshövdingen Colin’s Crest på lördag 17 februari istället för fredagens tidigare annonserade program.

Kontaktpersoner 53 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • frida.qzj.mdolxtssonvrte@lnranhwxqsstytjezrekmlsvaen.se
 • 010-224 73 89
 • 072-451 39 74

 • Presskontakt
 • Länsledningskoordinator
 • karihnn.hobrvdkcebo@iplansdsxgxrdbstyrcfelltjssezzn.se
 • 010-224 73 87
 • 072-523 07 01

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • catrin.hasewinkel@lansstyrelsen.se
 • 010-224 73 91
 • 072-723 04 66

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • fredrik.andersson@lansstyrelsen.se
 • 010-224 73 80
 • 073-070 8001
Webb och intranät, kommunikationsfrågor, sociala kommunikationskanaler samt kriskommunikation.

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • katarina.zeplien@lansstyrelsen.se
 • 010-224 73 85

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • josefictidrfn.larnpujtqviorsnjpremarlyk@fzlaaxnsgxqwstyrlvelqvysnmsen.se
 • 010-224 73 83

Om Länsstyrelsen Värmland

En hållbar utveckling för hela Värmland - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.