Pressinbjudan: Landshövdingen och regionstyrelsens ordförande om gränsfrågor och besöksnäring OBS! NY TID 14:30

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 12:35 CEST

Fredag 15 maj bjuder landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson in till en lägesrapportering om situationen i Värmland med anledning av Corona. Pressträffen kommer bland annat att handla om gränsfrågor och besöksnäring.

Vid pressträffen som hålls i Residenset medverkar även Trond Erik Grundt och Kikki Lindset från Grensetjänsten via länk från Morokulien samt Sarah Andrén, projektledare Visit Värmland.

OBS! NY TID 14:30: Pga att det hålls en pressträff på ämnet med norska regeringen kl 14:00, ändrar vi tiden till klockan 14:30 

Dag: Fredag 15 maj 

Plats: Pressträffen hålls inomhus i Residenset, då vi har digital medverkan.

Anmälan: karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Kontakt:

Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör, Region Värmland

hedvig.bergenheim@regionvarmland.se

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator, Länsstyrelsen Värmland

karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Fredag 15 maj bjuder landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson in till en lägesrapportering om situationen i Värmland med anledning av Corona. Pressträffen kommer bl a att handla om gränsfrågor och besöksnäring. Medverkar gör även Trond Erik Grundt och Kikki Lindset från Grensetjänsten via länk från Morokulien samt Sarah Andrén, Visit Värmland. Obs! Ny tid 14:30.

Läs vidare »

Pressinbjudan med landshövdingen och regionstyrelsens ordförande med fokus på gränsfrågor. OBS! NY TID 14:30

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 16:43 CEST

Fredag 15 maj bjuder landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson in till en lägesrapportering om situationen i Värmland med anledning av Corona. Pressträffen kommer bland annat att handla om gränsfrågor och besöksnäring. 

Vid pressträffen som hålls i Residenset medverkar även Trond Erik Grundt och Kikki Lindset från Grensetjänsten via länk från Morokulien samt Sarah Andrén, projektledare Visit Värmland. 

OBS! NY TID: Fredag 15 maj klockan 14:30

Plats: Pressträffen hålls inomhus i Residenset, då vi har digital medverkan.

Anmälan: karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Kontakt:

Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör, Region Värmland

hedvig.bergenheim@regionvarmland.se

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator, Länsstyrelsen Värmland

karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Fredag 15 maj bjuder landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson in till en lägesrapportering om situationen i Värmland med anledning av Corona. Pressträffen kommer bland annat att handla om gränsfrågor och besöksnäring.

Läs vidare »

Årets Slåttergubbe, prisutdelning och 10-årsjubileum tisdag 2 juni.

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 16:15 CEST

Länsstyrelsen Värmland delar ut priset ”Årets Slåttergubbe” till den eller de som utsetts till årets värmländska ängsbrukare. Prisutdelningen sker tisdagen den 2 juni kl. 14.00 i Residensets innergård i Karlstad och delas ut av landshövding Georg Andrén.

-Det känns riktigt spännande att få dela ut utmärkelsen. Den praktiska kunskapen kring att hantera en lie är ett levande kulturarv som dessutom bidrar till biologisk mångfald. Utdelningen av Årets slåttergubbe är ett sätt att ge uppmärksamhet och uppskattning åt de som värnar om slåtterhantverket i Värmland, säger landshövding Georg Andrén.

Varje vår får allmänheten nominera sina favoriter till priset och därefter utser en jury årets segrare. I juryarbetet 2020 har representanter från Värmlands Hembygdsförbund, Region Värmland, Hushållningssällskapet Västra, Naturskyddsföreningen i Värmland och Länsstyrelsen Värmland deltagit.

Media hälsas varmt välkomna att delta i prisutdelningen, kl. 14.00 i Residensets innergård, Karlstad.

Pristagaren 2020 avslöjas vid prisutdelningen.

Motiveringen till priset lyder i vanlig ordning: ”För att på ett förtjänstfullt sätt under många år ha skött traditionella hackslåttmarker i Värmlands län och därigenom bidragit till att bevara ängsmark och ängsbruk”.

Vad är då en slåttergubbe?

Namnet på priset anspelar på en av våra mest kända ängsblommor, slåttergubbe (Arnica montana), och varken på ålder eller kön hos de värmländska ängsbrukarna.

Kontaktperson:

Maria Sundqvist, tel 010-224 72 74
maria.sundqvist@lansstyrelsen.se 


Fakta - gamla ängsmarker

Slåtteräng med lång kontinuitet är en av de mest artrika typerna av miljöer som vi har i Sverige. För hundra år sedan fanns fortfarande enorma arealer blommande ängsmarker i stora delar av Värmland. I dag har nästan all gammal ängsmark antingen gjorts om till betesmark, plöjts upp till åker, planterats igen med skog eller lämnats att växa igen.

Enligt Ängs- och betesmarksinventeringen (www.jordbruksverket.se) finns det bara knappt 250 hektar artrika slåtterängar kvar i Värmlands län, fördelat på ca 300 olika ängar. Situationen för många av de arter som trivs i slåtterängar börjar bli kritisk. De få traditionella ängsmarker som fortfarande finns kvar i länet är därför mycket värdefulla – ur både biologisk och kulturhistorisk synpunkt!

Att skapa en äng är ingen quick-fix

Ängen har aldrig plöjts eller gödslats och var under historisk tid den mark där bonden producerade sitt hö. Den traditionella skötseln med slåtter under sensommaren gynnar många arter och detta gör att floran i en gammal välskött äng blir mycket artrik och speciell. I ängen trivs sådana växter som klarar av att växa på mager mark och som trivs i öppen, solig terräng, och som dessutom klarar av att bli avslagen varje år. Det finns även många svampar och djur som är knutna till dessa miljöer.

Bevarandet kräver brukare!

Utan den årliga skötseln skulle inte ängsmarkerna och deras höga värden finnas kvar. Hävden (slåttern) måste därför fortsätta. Men medelåldern är hög bland våra flitigaste ängsbrukare. Vi behöver därför få fram en ny generation brukare till våra värmländska ängar. Det är en riktigt stor utmaning inför framtiden! Länsstyrelsen ordnar varje år kurser i ängsskötsel och lieslåtter men behöver hjälp från fler håll att sprida budskapet om ängarnas betydelse.

--------------------------------------------------------------

Skötsel av en traditionell äng

För att ängen ska behålla sina värden måste den skötas kontinuerligt.

På våren:

● Fagning - nedfallna löv och kvistar städas bort från ängen

På sensommaren, vanligen mellan mitten av juli och mitten av augusti:

● Slåtter - ängen slås med skärande redskap som lie, motormanuell slåtterbalk eller traktorburen slåtterbalk.

● Höet torkas - det slagna höet får ligga kvar några dagar, så att fröna hinner släppa.

● Höet samlas in - slutligen fraktas höet bort från ängen

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

​Länsstyrelsen Värmland delar ut priset ”Årets Slåttergubbe” till den eller de som utsetts till årets värmländska ängsbrukare. Motiveringen till priset lyder i vanlig ordning: ”För att på ett förtjänstfullt sätt under många år ha skött traditionella hackslåttmarker i Värmlands län och därigenom bidragit till att bevara ängsmark och ängsbruk”.

Läs vidare »

Dags för naturvårdsbränning i naturreservatet Kittelfältet

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 10:34 CEST

I maj startar säsongen för länsstyrelsernas arbete med naturvårdsbränningar i skyddade skogsområden och nu är det dags för årets första bränning i Värmland. Den utförs i naturreservatet Kittelfältet, Filipstads kommun, den 20 maj 2020. Bränningen genomförs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som gynnas av livsmiljöer som brandfält och döda träd.

Pressmeddelande: Ny rapport om social hållbarhet och hur särskilt sårbara grupper påverkas av coronakrisen (Nu med länk till rapporten)

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 08:32 CEST

Coronapandemin innebär stora förändringar i samhället. Strukturer som vi i vanliga fall tar för givet sätts under hård press. Vad innebär det för social hållbarhet och hur påverkas skyddande faktorer i samhället som är särskilt viktiga för de mest sårbara grupperna? Idag, onsdag 13 maj, släpper Länsstyrelsens enhet för Social hållbarhet en rapport om Social hållbarhet i coronakrisen.

- Det är mycket viktigt att tidigt och i dialog med berörda aktörer följa upp och kartlägga hur enskilda påverkas av Coronapandemin. Rapporten är ett underlag för det nödvändiga arbete vi har framför oss. Jag är orolig för att mörkertalet gällande utsatthet bland särskilt sårbara grupper är stort och växande, säger landshövding Georg Andrén.

Länsstyrelsen har genomfört närmare 70 samtal med representanter från olika nätverk inom området Social hållbarhet som Länsstyrelsen arbetar med. Syftet är att få en bild av situationen i länet med anledning av Coronapandemins effekter.

- Utifrån samtalen kan vi se en ökad oro i länet. Många av de skyddande faktorer som samhället i vanliga fall erbjuder är under hård press vilket riskerar att drabba särskilt utsatta grupper, bland annat barn som lever i sårbara familjer, nyanlända som står utanför arbetsmarknaden och ekonomiskt utsatta äldre, säger Marcus Wihk, enhetschef vid Social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland.

Det finns en samstämmighet, utifrån samtalen, om att det grundläggande och nödvändiga förebyggande arbete för att ohälsa, våld, ojämställdhet, ojämlikhet och annan utsatthet inte ska uppstå, har satts på paus, trappats ned eller på andra sätt riskerar att inte nå berörda målgrupper.

Rapporten kommer att användas som utgångspunkt för kommande arbete inom området Social hållbarhet. I Länsstyrelsens uppdrag ingår att löpande följa upp situationen i länet.

Enheten för Social hållbarhet arbetar med Länsstyrelsens uppdrag inom bland annat mänskliga rättigheter, barns rättigheter, jämställdhet, integration, funktionshinderpolitik, mäns våld mot kvinnor, brottsförebyggande och förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). 

Klicka här för att läsa rapporten (PDF)

Kontakt: Marcus Wihk, enhetschef Social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland 

E:post: marcus.wihk@lansstyrelsen.se
Mobil: 070-255 66 63

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Coronapandemin innebär stora förändringar i samhället. Strukturer som vi i vanliga fall tar för givet sätts under hård press. Vad innebär det för social hållbarhet och hur påverkas skyddande faktorer i samhället som är särskilt viktiga för de mest sårbara grupperna? Idag, onsdag 13 maj, släpper Länsstyrelsens enhet för Social hållbarhet en rapport om Social hållbarhet i coronakrisen.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Lägesbild om situationen i länet med anledning av Covid-19

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 09:49 CEST

Torsdag 30 april bjuder landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson in till en lägesrapportering om situationen i Värmland med anledning av Covid-19. Vid pressträffen som hålls i Residensets innergård medverkar även Elisabeth Kihlström, ordförande för kultur- och bildningsnämnden, då det bland annat kommer att handla om åtgärder för att stötta kultursektorn.

Dag och tid: Torsdag 30 april klockan 10:00

Plats: Pressträffen hålls utomhus i Residensets innergård, samling vid Residensets huvudentré.

Anmäl om du kommer till: karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Kontakt:

Jens Magnusson, pressansvarig, Region Värmland

jens.magnusson@regionvarmland.se

072-702 89 25

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator, Länsstyrelsen Värmland 

karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

072-523 07 01

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

​Torsdag 30 april bjuder landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson in till en lägesrapportering om situationen i Värmland med anledning av Covid-19. Vid pressträffen som hålls i Residensets innergård medverkar även Elisabeth Kihlström, ordförande för kultur- och bildningsnämnden, då det bland annat kommer att handla om åtgärder för att stötta kultursektorn.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Lägesbild om situationen i länet med anledning av Covid-19

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 15:21 CEST

Torsdag 23 april bjuder regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson och landshövding Georg Andrén in till en lägesrapportering om situationen i Värmland med anledning av Covid-19. Vid pressträffen som hålls utanför Centralsjukhuset i Karlstad medverkar även Stina Höök, ordförande för regional utvecklingsnämnd samt Anna Lundmark Lundbergh, VD för Almi i Värmland, då det bland annat kommer att handla om stödåtgärder för näringslivet i Värmland. 

Dag och tid: Torsdag 23 april klockan 13:00

Plats: Pressträffen hålls utomhus i anslutning till Centralsjukhuset i Karlstad, samling vid Klarälvsentrén.

Anmäl gärna om du kommer till: karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

För frågor:

Odd Råberg, enhetschef kommunikation, Region Värmland

odd.raberg@regionvarmland.se

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator, Länsstyrelsen Värmland

karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

​Torsdag 23 april bjuder regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson och landshövding Georg Andrén in till en lägesrapportering om situationen i Värmland med anledning av Covid-19. Vid pressträffen medverkar även Stina Höök, ordförande för regional utvecklingsnämnd samt Anna Lundmark Lundbergh, VD för Almi i Värmland då det bland annat kommer att handla om stödåtgärder för näringslivet i Värmland.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Lägesbild om situationen i länet med anledning av Covid-19

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2020 16:47 CEST

Fredag 17 april bjuder landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson in till en lägesrapportering om situationen i Värmland med anledning av Covid-19. Vid pressträffen, som hålls i Residensets innergård, medverkar även Värmlands polisområdeschef Lars Wirén då det bland annat kommer att handla om det förebyggande arbetet kring social oro i länet. Vi har förberett oss för en eventuellt stigande kurva inom sjukvården i Värmland, och på samma sätt förbereder vi oss för en stigande kurva kopplat till social oro. 


Dag och tid: Fredag 17 april, klockan 13.30 

Plats: Pressträffen hålls utomhus i Residensets innergård

(Samling utanför Residensets huvudentré klockan 13.20)

Anmälan: karin.hovdebo@lansstyrelsen.se


För frågor:

Odd Råberg, enhetschef kommunikation, Region Värmland

odd.raberg@regionvarmland.se

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator, Länsstyrelsen Värmland

karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Fredag 17 april bjuder landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson in till en lägesrapportering om situationen i länet med anledning av Covid-19. Vid pressträffen medverkar även polisområdeschef Lars Wirén då det bland annat kommer att handla om det förebyggande arbetet kring social oro i länet.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Landshövdingen och Regionstyrelsens ordförande om Coronasituationen i Värmland

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2020 06:53 CEST

Idag, fredag 3 april klockan 13.30, är media välkomna att träffa regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson och landshövding Georg Andrén om situationen i länet med anledning av Covid-19. Vid pressträffen medverkar även Pia Augustsson, utvecklingsledare Civilsamhället, Region Värmland samt Marcus Wihk, enhetschef Social Hållbarhet, Länsstyrelsen.

Region Värmland och Länsstyrelsen ger en nulägesbild, berättar om åtgärder samt hur vi behöver agera för att hantera den situation vi just nu är i.

Pressträffen hålls gemensamt av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Plats och anmälan: 

Pressträffen hålls utomhus i anslutning till Centralsjukhuset i Karlstad. Samling utanför Klarälvsentrén klockan 13.15.  

Anmäl om du kommer till: karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

För frågor:

Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör, Region Värmland

hedvig.bergenheim@regionvarmland.se

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator, Länsstyrelsen Värmland

karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Läs vidare »

Hjälp till utsatta grupper

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 09:22 CEST

De som redan har det svårt i samhället har fått en allt mer ansträngd situation till följd av den rådande Corona-pandemin. Länsstyrelsen Värmland arbetar med att samordna aktörer och hjälpinsatser i länet och skänker bland annat luncher till Stadsmissionen.

- Det är fantastiskt att se hur små som stora aktörer ställer upp och hjälper utsatta grupper i samhället. Genom att lyfta goda exempel kan vi inspirera varandra och uppmuntra fler att bidra, säger Tanja Ekegren, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Värmland.

Kontakt för frågor: Tanja Ekegren, Tanja.Ekegren@lansstyrelsen.se, 010-224 73 26.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

​ De som redan har det svårt i samhället har fått en allt mer ansträngd situation till följd av den rådande Corona-pandemin. Länsstyrelsen Värmland arbetar med att samordna aktörer och hjälpinsatser i länet och skänker bland annat luncher till Stadsmissionen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 62 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • frseiduka.pfj.bpoldjssxconcb@ldoanspsstztyzorepulspeenma.seeezo
 • 010-224 73 89
 • 072-451 39 74

 • Presskontakt
 • Länsledningskoordinator
 • kaeyrinen.rxhovnvdlyebdyo@yblaiinstastxoyrbbellhsetgn.tdserr
 • 010-224 73 87
 • 072-523 07 01

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • cajwtrucinyj.haqasyhewsrinyvkekvl@itlaibnsmgstlkyrsoelakseifn.rxsebs
 • 010-224 73 91
 • 072-723 04 66

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • kalmtaiwrixlnasj.zjqeprqlifvenmd@lrgannbssjgtyhtregmlsvwengq.srfekk
 • 010-224 73 85

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • jodhseztfinxn.uglalqrnosemndarwek@pslaijnsylstetyrfxelizsexvn.ubsedw
 • 010-224 73 83

Om Länsstyrelsen Värmland

En hållbar utveckling för hela Värmland - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Värmland
 • Våxnäsgatan 5
 • 651 86 Karlstad