Betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 15:40 CET

Betesförmedlingen ska förmedla kontakter mellan mark- och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den. Tjänsten ingår i en nationell satsning för att öka skötseln av ängs- och betesmarker.

H.K.H. Prins Carl Philip inviger Rally Sweden 2019! Program och tider

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 14:08 CET

Torsdag 14 februari går starten för årets största vinterfest, Rally Sweden 2019, då Prins Carl Philip inviger arrangemanget. Under fredagen följer Prins Carl Philip och tf. landshövding Johan Blom rallyt från åskådarplats i Torsby. Prins Carl Philip och tf. landshövdingen får även provköra bil utrustad med hållbar teknik för FIA Smart Driving Challenge, besöka teamen samt provköra hjullastare.

Värmland har fått sitt 200:ade naturreservat

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 10:40 CET

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om bildandet av naturreservatet Päggonätto i Torsby kommun. Reservatet bildas för att bevara områdets mosaik av myrar och äldre barrskog och för att bibehålla områdets orörda karaktär. I och med bildandet blir Päggonätto Värmlands 200:ade naturreservat.

Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:30 CET

Från den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljöprövas för att få moderna miljövillkor. För att underlätta för alla vattenkraftsägare öppnar Länsstyrelsen 14 januari en e-tjänst för anmälan till miljöprövning. Genom att anmäla sig får verksamhetsutövaren möjlighet att ansöka om ersättning från Vattenkraftens miljöfond och verksamheten kan fortsätta tills prövning sker.

Licensjakt på lodjur i Värmlands län

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 12:00 CET

Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt efter högst nio lodjur i Värmlands län 2019. Jakten får bedrivas från och med 1 mars 2019 till och med 31 mars 2019 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten. Karta och beslut finns tillagda som bifogade dokument.

Pressinbjudan: Landshövdingen bjuder in till Residensets innergård för julmingel och tacktal till värmlänningarna

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 11:15 CET

Lördag 15 december öppnar landshövding Kenneth Johansson upp dörrarna till Residensets innergård för julmingel med körsång och tacktal till värmlänningarna, klockan 14.00 - 16.00.

Det bjuds på glögg, pepparkakor och stämningsfull körsång av elever från Sundstagymnasiets musiklinje i Karlstad. Landshövdingen summerar och ger några glimtar från sin tid i Värmland.

Dag: Lördag 15 december 2018

Tid: Klockan 14 – 16 (Körsång och landshövdingens tal vid två tillfällen, kl. 14 & 15)

Plats: Residenset, ingång från Tingvallagatan i Karlstad.

För frågor, kontakta gärna länsledningskoordinator karin.hovdebo@lansstyrelsen.se, alt. 072-523 07 01

Välkommen!

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Lördag 15 december öppnar landshövding Kenneth Johansson upp dörrarna till Residensets innergård för julmingel med körsång och tacktal till värmlänningarna, klockan 14.00 - 16.00.

Läs vidare »

Ett stort steg för Vänerns framtid

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 07:00 CET

Den 17 december blir en viktig dag för Vänern, både som sjö och destination. Då inrättas nämligen det Vänerråd som ska se över och hitta en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer. – Bildandet av Vänerrådet ser jag som en mycket positiv milstolpe i arbetet för en hållbar utveckling av vänermiljön, säger Kenneth Johansson, landshövding i Värmland.

Pressinbjudan: Landshövdingen summerar sin tid i Värmland och ger en smygtitt av porträttmålning

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 09:26 CET

Efter drygt sex år som landshövding i Värmland lämnar Kenneth Johansson sin post vid årsskiftet. ​Torsdag 13 december, kl 13, bjuder landshövding Kenneth Johansson in media till Residenset för att summera sin tid i Värmland. Det bjuds även på en smygtitt av landshövdingeporträttet.

Johan Blom blir tillförordnad landshövding i Värmland efter årsskiftet

Nyheter   •   Dec 06, 2018 11:47 CET

Länsråd Johan Blom har utsetts till tillförordnad landshövding i Värmland fram till dess att en ordinarie efterträdare blir klar efter Kenneth Johansson. Samtidigt tar Bengt Falemo, verksamhetschef vid länsstyrelsen, över stafettpinnen som tillförordnat länsråd. Detta har regeringen beslutat idag.

Var tionde kontantuttagstjänst har försvunnit under året

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 12:39 CET

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018. Här konstateras att kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska. Bedömningen är att den förändring som pågår snart inte kan vägas upp med punktinsatser som statligt finansierade ombudslösningar.

I Sverige sköts kontanthanteringen av ett fåtal privata aktörer och kontanter används i allt mindre utsträckning. Detta gör kontantkedjan sårbar. Länsstyrelserna, som har i uppdrag att bevaka de grundläggande betaltjänsterna i landet, konstaterar att kontantanvändningen och den kommersiellt upprätthållna infrastrukturen för kontanter fortsatt att minska. Under året som gått har 375 platser för kontantuttag försvunnit. Idag finns drygt 3 200 platser kvar i hela landet där man fortfarande kan ta ut pengar.

– Den strukturella förändring som pågår kan snart inte längre vägas upp med punktinsatser i form av statligt finansierade ombudslösningar. Handeln tar ett stort ansvar för kontanthanteringen, men även antalet handlare som har slutat att ta emot kontanter som betalningsmedel ökar, säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster.

Liksom tidigare år bedöms tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet som tillfredsställande vilket beror på att många idag använder digitala betaltjänstlösningar. Men för dem som främst använder kontanter blir vardagen svårare. Det som skapar problem är att antalet ställen med kontanthantering och personlig service minskar. Svårigheter att utföra grundläggande betaltjänster finns i högre utsträckning bland individer i äldregruppen, asylsökande, nyanlända och hos personer med vissa funktionsnedsättningar. Även kontantintensiva företag och ideella föreningar upplever problem.

– Vi ser en utveckling där fler och fler personer tar del av de digitala lösningar som finns. Samtidigt märker vi att de som inte använder sig av digitala betaltjänster kommer längre ifrån att prova dessa. Det är därför viktigt att det utvecklas digitala betaltjänster som är enkla att använda och möjliga att anpassa efter olika behov. Det finns också ett stort behov av personlig rådgivning och stöd, säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg.

Kontakt
Pernilla Gälldin
Processledare, Regional utveckling
Länsstyrelsen Värmland
E-post: pernilla.galldin@lansstyrelsen.se
Tel: 010-224 73 36

Johanna Jansson
Nationella samordnare för grundläggande betaltjänster
Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: johanna.w.jansson@lansstyrelsen.se
Tel: 010 225 02 68

Sara Ehrenberg
Nationella samordnare för grundläggande betaltjänster
Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: sara.ehrenberg@lansstyrelsen.se
Tel: 010-225 03 81

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018. Här konstateras att kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska. Bedömningen är att den förändring som pågår snart inte kan vägas upp med punktinsatser som statligt finansierade ombudslösningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 66 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • frkcidloa.cdj.jsolydssfoonbf@ljjanvjssugtyeereyklssbenro.spkelz
 • 010-224 73 89
 • 072-451 39 74

 • Presskontakt
 • Länsledningskoordinator
 • karsrizcn.gbhokovdhdebiyo@cplahfnssostpeyrlxelwbsejbn.cbsegj
 • 010-224 73 87
 • 072-523 07 01

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • caaotrnrinfy.hpxastzewhhinvikemzl@kzlaqlnskastizyrmgelkjsezdn.zcsezw
 • 010-224 73 91
 • 072-723 04 66

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • kaxytapiriinnauh.zmnepcmlieoenbr@lgxanrhssebtydereknlsxeenzw.swtebc
 • 010-224 73 85

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • joztsesjfiqgn.wslajdrncbemyharfdk@lllawxnskcstncyrclelehsebcn.dtsenm
 • 010-224 73 83

Om Länsstyrelsen Värmland

En hållbar utveckling för hela Värmland - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.