Skip to main content

Taggar

Värmland

länsstyrelsen Värmland

landshövding

Program inför lansering av Värmlands energi- och klimatstrategi
Kartor bredbandsutbyggnad 2020

Kartor bredbandsutbyggnad 2020

Dokument   •   2020-02-25 14:36 CET

Bevakningsrapport Värmlands län 2019

Bevakningsrapport Värmlands län 2019

Dokument   •   2019-12-03 09:00 CET

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019:10 Nationell rapport
Inbjudan och program

Inbjudan och program

Dokument   •   2019-09-23 13:57 CEST

Länsstyrelserna i Värmlands- Dalarnas- och Örebro län inbjuder till en fördjupad utbildning kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En person från varje kommuns socialtjänst bjuds in för att ge en bred kunskapstäckning. Denna person kan utgöra en länk mellan regionkoordinatorn och ordinarie verksamhet men också vara en viktig resurs gällande spridning av kunskap till kollegor.

Slutkonferens - Gränsmöjligheter - program

Slutkonferens - Gränsmöjligheter - program

Dokument   •   2019-08-26 07:00 CEST

Komplett program

Regional bostadsmarknadsanalys

Regional bostadsmarknadsanalys

Dokument   •   2019-06-22 07:00 CEST

Regional bostadsmarknadsanalys Värmland 2019
Östra bron, Karlstad - Kulturhistorisk utredning

Östra bron, Karlstad - Kulturhistorisk utredning

Förslag till länsvis fördelning av miniminivåer för varg i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet
Karta med stödbara områden

Karta med stödbara områden

Dokument   •   2019-03-18 09:02 CET

Stödbara områden vid utlysning av bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet, 2018-12-10

Beslut - bildandet av naturreservatet Päggonätto i Torsby kommun
Beslut licensjakt på lodjur 2019

Beslut licensjakt på lodjur 2019

Dokument   •   2018-12-17 12:00 CET

Pressmeddelande Vänerrådet

Pressmeddelande Vänerrådet

Dokument   •   2018-12-12 07:00 CET

Bevakningsrapport av grundläggande betaltjänster 2018 Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betaltjänster 2018

Länsstyrelsernas rapport: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018. Här konstateras att kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska. Bedömningen är att den förändring som pågår snart inte kan vägas upp med punktinsatser som statligt finansierade ombudslösningar.

Föreskrift om upphävande av eldningsförbud
Beslut om upphävande av eldningsförbud

Beslut om upphävande av eldningsförbud

Dokument   •   2018-08-14 12:38 CEST

Föreskrift om totalt eldningsförbud i Värmlands län
Beslut om totalt eldningsförbud i Värmlands län