Skip to main content

"HELA VÄGEN" för bättre trafiksäkerhet

Evenemang

27
APR
sammanträdesrummet Vänern, plan 3, Länsstyrelsen i Värmlands län, Växnäsgatan 5 i Karlstad.
 

Alldeles för många värmlänningar dör och skadas i trafiken. Ett antal aktörer har enats om att krafttag måste tas för att vända den negativa trend som råder i länet när det gäller trafiksäkerhet.

På en presskonferens presenteras projektet "HELA VÄGEN" som ska arbeta för ett trafiksäkert Värmland.

Tid och plats:
Torsdagen den 27 april kl 10.30, sammanträdesrummet Vänern, plan 3,
Länsstyrelsen i Värmlands län, Växnäsgatan 5 i Karlstad.

Deltar på presskonferensen gör
Landshövding Eva Eriksson, Länsstyrelsen i Värmlands län
Rune Gustavsson, 1.e länstrafikkonsulent, NTF
Stefan Bergström, räddningschef, Karlstad

VÄLKOMNA!

----------------------------------------------------------------
Catharina von Sydow Carlström
Informationschef
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 KARLSTAD
Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 054 - 19 72 78, växel: 054-19 70 00
Mobil: 070 - 519 72 78
Telefax: 054 - 19 73 00
E-post: catharina.von.sydow@s.lst.se
Hemsida: www.s.lst.se, www.varmland.se