Skip to main content

Kommunal risk- och krishanteringskonferens

Evenemang

29
MAR
Quality Spa & Resort Selma Lagerlöf i Sunne
-   -

Länsstyrelsen inbjuder till en kommunal risk- och krishanteringskonferens. Syftet med konferensen är att informera om aktuella frågor inom krishanteringsområdet samt utbyta erfarenheter.

Målgruppen är politiker (krisledningsnämnd) och tjänstemän såsom kommunchefer, beredskapssamordnare, informationschefer, förvaltningschefer, personal inom räddningstjänsten samt andra aktörer inom krishanteringsområdet.

Tid: onsdagen den 29 – torsdagen den 30 mars 2006

Plats: Quality Spa & Resort Selma Lagerlöf i Sunne

Krishanteringspris: På onsdagen 29/3 kl.16.20 kommer vi att dela ut ett Krishanteringspris till en värmländsk kommun som under året uppnått goda resultat inom krishanteringsområdet.

Media hälsas välkomna att delta under hela eller delar av konferensen.

Ytterligare information lämnas av

Carina Brzezinska, Länsstyrelsens planeringsenhet, 070-674 60 30

eller Frida Billström 070-251 66 91

VÄLKOMNA!