Skip to main content

Möte om de kommande åtgärderna i EU-programmet Europeiskt Territoriellt Samarbete

Evenemang

06
APR
Carlstad Conference Centre
 

Ett partnerskapsmöte angående det kommande EU-programmmet Mål 3 - Europeiskt Territoriellt Samarbete - programperioden 2007-2013, genomförs på Carlstad Conference Centre torsdagen den 6 april 2006 klockan 10.00 - 16.15. Mötet genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Dalarna, Hedmark fylkeskommune, Akershus fylkeskommune och Östfold fylkeskommune.

Det nya Mål 3-programmet är en fortsättning på det nu pågående EU-programmet Interreg III A Sverige-Norge (programperioden 2000-2006). Än är inte innehållet i det nya programmet helt klart och deltagarna på partnerskapsmötet har möjlighet att påverka inriktningen av det kommande åtgärderna i EU-programmet Europeiskt Territoriellt Samarbete. Träffen på CCC under torsdagen anordnas bl a för att diskutera vilka önskemål som finns på inriktningen.

Fakta om Interreg III A Sverige-Norge programmet:
För att få projektstöd ur EU:s strukturfondsprogram Interreg IIIA Sverige–Norge, så ska svenska och norska intressen samarbeta om ett gemensamt och gränsöverskridande projekt. Det gemensamma projektet ska ge bättre resultat än om varje land drev varsitt projekt separat. Projekten ska öka samarbetet och minska gränshindren över den svensk-norska gränsen. På så sätt ska gränsregionen bli attraktivare att bo och verka i. Interreg IIIA Sverige–Norge är indelat i tre delområden längs den svensk-norska gränsen. Delområdet Inre Skandinavien omfattar hela Värmlands län, Älvdalens och Malungs kommuner i Dalarna, Hela Hedmarks fylke, nio kommuner i Akershus fylke samt nio kommuner i Östfold fylke.

Media hälsas välkomna!

För ytterligare information
Sture Hermansson, biträdande länsråd, Länsstyrelsen i Värmlands län, telefon 070-593 20 51.

----------------------------------------------------------------
Catharina von Sydow Carlström
Informationschef
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 KARLSTAD
Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 054 - 19 72 78, växel: 054-19 70 00
Mobil: 070 - 519 72 78
Telefax: 054 - 19 73 00
E-post: catharina.von.sydow@s.lst.se
Hemsida: www.s.lst.se, www.varmland.se