Skip to main content

Årsmöte med information om luftfrågor i Värmlands län

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:19 CEST

Onsdagen den 29 april har Värmlands läns Luftvårdsförbund sitt årsmöte i Karlstad. Luftvårdsförbundet är en ideell förening bestående av företag, kommuner och myndigheter som har intresse i luftkvalitetsfrågor i Värmlands län.

I anslutning till årsmötet hålls föredrag om luftövervakningen i Värmland, om luftsituationen i Karlstads kommun samt en redovisning av den senaste forskningen om sambanden mellan luftföroreningar och barns hälsa, se program nedan.

Tid: onsdagen den 29 april klockan 09.50-12.00

Plats: Forum (Gamla Wermlandsbanken), Tingvallagatan 11, Karlstad

 

Media hälsas välkomna att delta på föredragen. Det finns även möjlighet att ställa frågor.

 

Program

09.50-10.20 Gertrud Gybrant, Länsstyrelsen i Värmlands län

Redovisning och utvärdering av mätningar av luftföroreningar och markvattnets kvalitet som genomförts på uppdrag av Värmland läns Luftvårdsförbund under 2008. Redovisning av luftsituationen i de Värmländska tätorterna.

10.20-10.30 Bensträckare

10.30-11.00 Jan Johansson och Göthe Björklund, Karlstads kommun

Om praktiska mätningar och modelleringar av luftsituationen i Karlstads kommun.

11.00-12.00 Johan Alm, överläkare, med.dr. Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset Stockholm

Redovisning av den senaste forskningen om sambanden mellan luftföroreningar och barns hälsa

För mer information kontakta: Helena Davidsson, Akzo Nobel Base Chemicals AB, ordförande Värmlands läns luftvårdsförbund, 054-51 10 76, 070-388 10 76 eller

Gertrud Gybrant, sekreterare Värmlands läns luftvårdsförbund, Länsstyrelsen i Värmlands län, 054- 19 70 32