Skip to main content

Beslut om skyddsjakt på varg i flera av länets kommuner

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 16:18 CEST

Idag den 11 september har Länsstyrelsen Värmland på eget initiativ beslutat om skyddsjakt på en varg inom Karlstads, Filipstads, Kristinehamns och Storfors kommuner.  Länsstyrelsen bedömer att det är en eller flera vargar i Kungskogenreviret som har angripit får vid flera tillfällen under 2014.

Länsstyrelsen bedömer att det föreligger risk för att allvarlig skada inträffar eller förvärras eftersom fem vargangrepp har skett inom sex månader inom reviret Kungsskogen. Två av angreppen var dessutom mycket omfattande och flera av dem har skett innanför stängsel som borde ha haft en god eller mycket god rovdjursavvisande effekt.

Beslutet om skyddsjakt gäller under tiden från och med den 11 september 2014 till och med den 30 september 2014. Jakten är strikt reglerad. Länsstyrelsen utser jaktledare som i sin tur, efter samråd med Länsstyrelsen, utser de personer som får jaga med stöd av beslutet om skyddsjakt. Det område där tillstånd ges till skyddsjakt är avgränsat för att minska risken för att en annan vargindivid skjuts.

Bakgrund till beslut
Under sommaren har det skett tre angrepp inom skyddsjaktsområdet som sträcker sig över Karlstads, Filipstads, Kristinehamns och Storfors kommuner. Två av angreppen skedde bakom ett femtrådigt stängsel. Det senaste angreppet skedde i en hage med fyrtrådigt stängsel. Två av dessa angrepp var mycket omfattande, med 22 respektive 29 djur som dödades eller fick avlivas i samband med angreppen. Det har även skett två angrepp i Storfors kommun under våren som Länsstyrelsen bedömer har skett inom samma vargrevir som ovanstående. Det ena angreppet skedde bakom ett femtrådigt stängsel.

Beslut om skyddsjakt med karta över skyddsjaktsområde 

För information kontakta
Maria Falkevik, 010-224 72 35

Kari Langöen, 010-224 72 51 


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.