Skip to main content

Bevakningsrapport släppt om tillgängligheten till betaltjänster i Värmlands län

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 15:25 CET

Bankkontorens servicenivåer har minskat de senaste åren samtidigt som det finns allt färre
bankomater i samhället. Det framkommer av den utredning som Länsstyrelsen Värmland gjort på uppdrag av Näringsdepartementet och som är en del av en större rapport som sammanställs av Länsstyrelsen Dalarna. Drabbade grupper är främst funktionsnedsatta, pensionärer, invandrare och företagare.

Länsstyrelsen Värmlands slutsats efter 2013 års utredning, är att samhällets behov av tillgänglighet till grundläggande betaltjänster inte är uppfyllt. Länsstyrelsens uppfattning är att, trots nya betaltjänstombud, har servicen försämrats för länets innevånare.

Länsstyrelsen har särskilt bevakat utvecklingen kring tillgänglighet för grupper med särskilda behov. Här finner länsstyrelsen exempelvis att gruppen funktionsnedsatta blivit än mer drabbad under året. Dels har bankomaterna blivit färre, många av länets bankomater är inte anpassade för handikappade och dels har den tekniska funktionaliteten inte uppfyllt de krav som ställs. Det finns risk att de funktionsnedsattas rättigheter kränks enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bankerna har dragit in sina kontor på de små orterna i Värmland. Det har skett under lång tid. På många av våra mindre orter fyller nu lanthandeln en stor funktion för tillgängligheten av kontanter och där finns även på flera platser en hjälpande hand för betaltjänster. Många företagare upplever problem med kontanthanteringen, både när det gäller att tillhandahålla kontanter och att sätta in dem på konto.

- Banker tar bort kontanthantering och möjligheterna till kontantuttag och hänvisar till bankomater som de på flera ställen nu också tar bort. Det är inte lätt för pensionärerna att hänga med i svängarna. Nu är det väldigt långt mellan bankomaterna, det är en trygghetsfråga för de äldre, säger Lisbeth Staaf Igelström som representerar PRO.

Läs hela utredningen i bifogad pdf-fil.

Kontakt
Henrik Lindholm
Tel:010-2247336
E-post:henrik.lindholm@lansstyrelsen.se

Susanne Korduner
Tel:010-2247212
E-post:susanne.korduner@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.