Skip to main content

Bullerproblem från bilar, en fråga för regeringen

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 13:34 CET

Värmländska kommuner upplever allvarliga problem med fordon som för oljud och spelar hög musik, framförallt på kvällar och nätter. Länsstyrelsen Värmland vidtar nu åtgärder och lyfter frågan till regeringsnivå.

- Till länsstyrelsen har det kommit tydliga signaler om att hög musik och oljud från fordon är ett problem och att det väcker starka känslor. Vi har fått veta att omkringboende som drabbas upplever det som mycket påfrestande då det påverkar både nattsömn och hälsa, säger Gith Nilsson på Länsstyrelsen Värmland.  

I samband med arbetet att granska kommunernas lokala ordningsföreskrifter har länsstyrelsen uppmärksammat att det saknas stöd för att hantera problemet med störande fordon på kvällar och nätter. Kommuner kan införa förbud mot störande buller på offentliga platser, men bara om dessa störningar riktar sig mot, eller drabbar andra trafikanter - Inte för att främja människors nattsömn.

Länsstyrelsen föreslår i en skrivelse till Justitiedepartementet att regeringen borde utreda om det går att införa en lagändring för att komma till rätta med problemet. Alternativt att ge kommuner möjlighet att i föreskrifter kunna införa förbud mot olägenheter som uppstår för människors hälsa, på grund av höga ljudvolymer.

Länsstyrelsen föreslår även att regeringen behöver utreda de frågor som är förknippade med problemet, bland annat polisens och kommunernas möjligheter att hantera situationen.

- Det är inte acceptabelt att många människor tvingas leva med bullerproblem på nätterna och det känns därför angeläget att vidta de åtgärder vi kan och lyfta frågan till högre instans, säger landshövding Kenneth Johansson, som undertecknat skrivelsen till Justitiedepartementet.


För mer information:

Gith Nilsson, Länsstyrelsen Värmland, 010-224 73 66

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.