Skip to main content

Dags för naturvårdsbränning i Hagfors kommun den 28 juli 2019

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2019 11:23 CEST

På söndag 28 juli är det dags att bränna område A, C och D i naturreservatet Fräkensjömyrarna.

Från maj till och med september arbetar 14 länsstyrelser med naturvårdsbränning inom EU-projektet Life Taiga. Nu är det dags att bränna i Fräkensjömyrarna i Hagfors kommun nära gränsen mot Dalarna.

Fyra delområden har planerats för bränning i Fräkensjömyrarna, omfattande totalt 104 hektar skogsmark. Som ett första steg planeras delområde A, C och D att brännas under söndagen 28 juli, om vädret tillåter.

De områden som har valts ut för bränning är påverkade av skogsbruk, och målet med är bränningarna att skapa mer variation med fler naturvärdesträd och fler döda träd.

- I och med 2018 års torka var förutsättningarna för en naturvårdsbränning inte de bästa och vi tvingades ställa in den planerade bränningen i Hagfors. Nu är förutsättningarna bra och vi planerar att bränna område A, C och D i Fräkensjömyrarna under söndagen, säger Jenny Sander, Länsstyrelsen Värmlands projektledare för EU-projektet LIFE Taiga som finansierar bränningen i Fräkensjömyrarna.

Det är personal från Skogsstyrelsen som gör denna bränning på uppdrag av Länsstyrelsen. Bränningarna är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av myrmarker och vägar, dels gränser som bevattnas under bränningen. Detta för att säkerställa att branden inte sprider sig. Erfaren personal bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt så att inga oönskade bränder blossar upp.

- En planerad naturvårdsbränning är som en imitation av en naturlig skogsbrand. Skillnaden är att en naturvårdsbränning sker på ett lugnt och kontrollerat sätt med många säkerhetsåtgärder, säger Jenny.

Efter en bränning är området svart och sotigt och vi avråder från besök i området den första tiden på grund av risken för fallande träd och grenar. Redan efter några månader brukar grönskan vara på väg tillbaka. De vandringsleder som går genom området kommer att säkras från farliga träd inom några veckor efter bränningarna. Vi uppmanar besökare att respektera skyltning på plats.

Bakgrund

Från maj till och med september arbetar 14 länsstyrelser med naturvårdsbränning inom EU-projektet Life Taiga. Naturvårdsbränning behövs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som är beroende av brand för att överleva. Arbetet sker i naturreservat och Natura 2000-områden. Länsstyrelserna kommer under perioden tillsammans att genomföra cirka 40 naturvårdsbränningar spridda över landet. Genom att bränna under kontrollerade former på flera ställen vid olika tillfällen skapas ett nätverk av den livsmiljö som brandberoende arter behöver.

Vi hälsar media välkommen att delta på bränningen. Kontakta då Gunnar Lagerkvist 010-224 74 79 senast lördag 27 juli kl 14.00

Om naturvårdsbränning och tidigare brända områden (Länsstyrelsen Värmlands webbplats)

http://www.lifetaiga.se

Kontakt:

Jenny Sander (OBS endast tillgänglig under bränningsdagen)

Projektledare Life Taiga, Länsstyrelsen Värmland

Jenny.sander@lansstyrelsen.se

010-224 74 86

Gunnar Lagerkvist

Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Värmland

Gunnar.lagerkvist@lansstyrelsen.se

010-224 74 79

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.