Skip to main content

Eva Eriksson utreder djurskyddslagstiftningen

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 14:03 CEST

Regeringen beslutade idag att tillsätta landshövding Eva Eriksson som särskild utredare för att göra en bred översyn av dagens djurskyddslagstiftningen.
Sedan djurskyddslagen infördes 1988 har den inte setts över i sin helhet, det gör att den idag är svåröverskådlig. Forskning och erfarenhet har dessutom gett oss mer kunskap om djurens behov och beteende än vi hade när den nuvarande lagen tillkom. Det finns också djurskyddsproblem som inte har kunnat lösas med nuvarande lagstiftning, bland annat övergivna och förvildade djur, användning av djur för sexuella ändamål och avel som leder till djurskyddsproblem. Utredaren ska också se över hur djurbaserade parametrar kan mäta välbefinnandet hos olika djurslag så att man kan se till de enskilda djuret istället för att mäta välbefinnandet genom centimetrar och decibel.
- Alla djur ska ha det bra! Det är viktigt att vi har en bra lagstiftning som lägger grunden för det. På 20 år hinner lagstiftningen bli gammal. Den har sedan 1988 inte setts över i sin helhet utan bara lappats och lagats. Människors syn på djur har också förändrats och ny forskning har tillkommit under denna tid, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Utredningen ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 31 januari 2011.

Mer information om uppdraget:
Frågor och svar om översynen av djurskyddet - http://www.regeringen.se/sb/d/12005/a/127534

Kontakt:
Landshövding Eva Eriksson, särskild utredare, telefeon 0705-30 42 13
Charlotta Eriksson, telefon 070-519 01 59
Tf. pressekreterare hos Eskil Erlandsson
Marie Wickberg, telefon 08-405 41 62
Politiskt sakkunnig