Skip to main content

Filipstads kommun fick Värmlands krishanteringspris

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:26 CEST

Karlstad den 29 mars 2006

PRESSMEDDELANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN

Filipstads kommun fick idag ta emot Värmlands Krishanteringspris 2005. Priset, som delades ut på en kommunal risk- och krishanteringskonferens i Sunne, ska gå till en värmländsk kommun som under året uppnått goda resultat inom krishanteringsområdet.


Länsstyrelsens motivering är:

Filipstads kommun har, genom säkerhetssamordnaren i samverkan med kommunens ledning och samverkande aktörer, på ett välorganiserat sätt uppnått mycket goda resultat inom krishanteringsområdet.Utförandet har skett med ett stort engagemang från alla berörda och är väl förankrat hos politiker, tjänstemän och samverkande aktörer.Krishanteringsarbetet ligger på framkant med utvecklingen och representerar i allt väsentligt en helhetssyn för kommunal trygghet och säkerhet, vilket ger goda förutsättningar att klara av en extraordinär händelse och kommunens geografiska områdesansvar.Filipstad kommun har:

- god kunskap om risker och sårbarheter i kommunen

- en fungerande krisledningsplan som uppdateras fortlöpande

- skapat en frivillig resursgrupp

- skapat en god lednings- och handlingsförmåga genom kontinuerlig utbildning, genomförda övningar och uppföljningar

- utvecklat informationsenheten genom utbildning och övning

- en väl fungerande POSOM-grupp som varit aktiv vid ett flertal tillfällen

- en fungerande kriswebbplats som använts vid ett flertal tillfällen

- tagit fram konkreta mål för krishanteringsarbetet inför åren 2006-2008Länsstyrelsens Krishanteringspris delades i år ut för andra gången. Första gången priset delades ut gick det till Hagfors kommun.För ytterligare information kontakta:

Carina Brzezinska, Länsstyrelsens planeringsenhet, 070-674 60 30

Per Gruvberger, kommunstyrelsens ordförande Filipstads kommun, 070-200 97 89------------------------

Katarina Blomgren

Informatör

Länsstyrelsen i Värmlands län

651 86 Karlstad

Besöksadress: Våxnäsgatan 5

Telefon: 054-19 73 08, växel 054-19 70 00

Mobil: 073-656 67 91

Fax: 054-19 73 00

E-post: katarina.blomgren@s.lst.se

Webbplats: www.s.lst.se