Skip to main content

Fler förändringar möjliga i byggnadsminnet Wermlandsbanken

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 12:25 CET

Länsstyrelsen Värmland ger ytterligare tillstånd för att göra det möjligt att ställa i ordning en serveringsdel i byggnadsminnet Wermlandsbankens entréhall. Länsstyrelsen lämnade i december 2015 tillstånd för vissa andra förändringar av byggnadsminnet. Sökanden har nu lämnat in ett mer detaljerat förslag och Länsstyrelsen har prövat även denna del av ansökan. 

Prepart AB som genomför projekteringen ansökte i december om tillstånd hos Länsstyrelsen för att göra ändringar i lokalerna där vi gav tillstånd till vissa ändringar, bland annat installation av hiss och montering av skydd för att förbygga skador på interiören.

Den del av ansökan som handlade om att anpassa entréhallen till servering kunde inte prövas, eftersom sökanden inte tillräckligt tydligt visat hur man tänkt utforma denna del för att slitage och skada inte skulle uppstå på byggnaden och dess kulturhistoriska värden. Sökanden har nu lämnat in ett mer detaljerat förslag och Länsstyrelsen har prövat även denna del av ansökan. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om att lämna tillstånd till ytterligare förändringar av lokalen.

- Sökanden vill ställa iordning en bar- och serveringsdel i bankens entréhall. De har idag fått tillstånd att göra vissa installationer med anledning av detta, bland annat ett uppbyggt skyddsgolv under bardelen och skydd runt förhallens pelare, för att förhindra skador på den ursprungliga fasta inredningen, säger antikvarie Sara Bodin Olsson på Länsstyrelsen.

Ett villkor för tillståndet är att inga skador får uppstå på byggnadsminnet på grund av den nya bar- och serveringsdelen. Då kan Länsstyrelsen fatta beslut om att den ursprungliga fasta inredningen ska återställas eller att skydds/underhållsåtgärder ska vidtas.

Det kommer ställa stora krav på den som bedriver verksamheten, att man anpassar sig till lokalen och till den kulturhistoriskt värdefulla inredningen.

Om byggnadsminne

Wermlandsbankens lokaler vid Stora torget i Karlstad är sedan 1993 byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. Länsstyrelserna har tillsynsansvar över byggnadsminnena och prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna.

Om Wermlandsbanken

Wermlandsbanken uppfördes under åren 1906- 1908 och kännetecknas av en hög fasad mot Stora torgets södra långsida. Bankbyggnaden har stora estetiska värden. Banken har en jugendinspirerad interiör med bland annat golv av marmor, väggpaneler i mahogny, väggmålningar och mässingsarmaturer av hög klass. I byggnaden pågick bankverksamhet fram till början av 1990-talet då Karlstads universitet tog över. År 2005 gick byggnaden över i Karlstad kommuns ägor. Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören och delar av interiören.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.